Ngày 19-3-2019, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu cuộc thi viết về chủ đề “Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh”. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-2019).

Cuộc thi nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí và bạn đọc trong cả nước tuyên truyền sâu rộng truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng, những phẩm chất của Bộ đội Cụ hồ trong thời kỳ mới; những tấm gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của quân đội 5 năm (2014-2019); những việc làm thiết thực, sáng tạo, hiệu quả của các ngành, các cấp, các địa phương và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ tổ quốc.

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Các nhà báo chuyên nghiệp, thông tin viên, cộng tác viên, bạn đọc trong và ngoài quân đội.

II. NỘI DUNG, YÊU CẦU, THỂ LOẠI BÁO CHÍ

1. Nội dung

- Ca ngợi, làm nổi bật những giá trị truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; phát huy truyền thống và sức mạnh quân dân trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

- Phản ánh phong phú, sinh động và có chiều sâu kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; kết quả xây dựng LLVT, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thành quả tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

- Phát hiện, cổ vũ, nhân rộng những kinh nghiệm và mô hình hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng Quân đội, xây dựng LLVT, bảo vệ Tổ quốc; tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Phản ánh hoạt động của các đơn vị quân đội tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân trong Quân đội nỗ lực vượt khó, có nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên mọi lĩnh vực công tác.  

- Phê phán những âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa quân đội”, bôi nhọ, xuyên tạc truyền thống Quân đội và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, phủ nhận thành tựu xây dựng nền Quốc phòng toàn dân…

2. Yêu cầu tác phẩm dự thi

- Bảo đảm tính chính xác, tính thuyết phục.

- Các vấn đề nêu trong bài viết phải là người thật, việc thật, có địa chỉ rõ ràng; các tấm gương, điển hình, thành tích, kết quả của tập thể, cá nhân tính từ thời điểm 22/12/2014 đến nay.

- Các tác phẩm chuyên luận nếu có trích dẫn cần rõ nguồn, bảo đảm trung thực.

3. Thể loại báo chí

- Phản ánh, ghi chép, phóng sự, chuyên luận.

- Tác phẩm dự thi có thể là 01 bài, hoặc một loạt bài (không quá 5 bài) có chung đề tài, thể loại báo chí. Mỗi bài không quá 2.000 từ.

- Các tác phẩm thuộc thể loại phóng sự, ghi chép, phản ánh, chân dung điển hình, người tốt, việc tốt phải có ảnh minh họa.

III. THỜI GIAN

1. Thời gian gửi bài dự thi: Từ tháng 3/2019 đến ngày 22/12/2019 (tính theo thời gian gửi email hoặc theo dấu bưu điện ngoài bì thư).

2. Thời gian tổng kết, trao giải

Tổng kết và trao giải vào dịp Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/2019).

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Cơ cấu giải thưởng với nhiều giải có giá trị, gồm 1 giải đặc biệt, 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 15 giải khuyến khích.

V. PHƯƠNG THỨC DỰ THI

1. Mỗi tác giả có thể gửi bài dự thi với số lượng không giới hạn.

2. Cách thức gửi bài dự thi

- Gửi qua đường bưu điện: Theo địa chỉ Báo Quân đội nhân dân, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội (trên tác phẩm dự thi và ngoài bì thư ghi rõ “Tác phẩm báo chí dự thi viết về chủ đề “Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh” năm 2019).

- Gửi thư điện tử vào một trong các địa chỉ sau:

+ vanhoaqdnd@gmail.com

+ tktshanoi@gmail.vn

+ dientubqd@gmail.com

3. Các tác phẩm dự thi có chất lượng sẽ được lựa chọn, đăng tải trên các ấn phẩm của Báo QĐND (Báo QĐND hằng ngày, Báo QĐND cuối tuần, Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng, Báo QĐND điện tử).

Các tác phẩm được đăng tải trên Báo QĐND được trả nhuận bút theo chế độ hiện hành.

Các tác phẩm dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, không có tranh chấp bản quyền, chưa đăng tải trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí khác.

Thông tin về tác giả cần ghi rõ họ và tên, bút danh (nếu có), địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại liên hệ.

Ban tổ chức không hoàn trả bản thảo dự thi của tác giả.

VI. THÔNG TIN VỀ CUỘC THI

Thông tin chi tiết về cuộc thi, đề nghị tác giả liên hệ:

- Phòng biên tập Văn hóa - Thể thao, Báo QĐND, điện thoại: 02437.478.609 (dân sự); 069.554.742 (quân sự).

- Phòng Thư ký tòa soạn, Báo QĐND, điện thoại 0243.7471.029 (dân sự); 069.554774 (quân sự).

- Phòng biên tập Báo Điện tử, Báo QĐND, điện thoại: 02437.471.748 (dân sự); 069.552.186 (quân sự).

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI