Sau khi đã quán triệt Nghị quyết Hội nghị Thường vụ T.Ư Hội lần 7 (khóa IV) và một số tình hình liên quan đến hoạt động của Hội, đồng chí Trần Văn Mười đã biểu dương những nỗ lực to lớn về mọi mặt của từng Tỉnh hội, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch của Hội đã đề ra, có trách nhiệm cao trong việc tham gia và góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016...

Các Hội CCB trong cụm đều đã có các hoạt động và việc làm thiết thực. Hội CCB tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Sở VHTTDL tổ chức liên hoan Tiếng hát CCB lần thứ IV; Hội CCB tỉnh Phú Yên tham gia thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 400 năm Phú Yên hình thành và phát triển (1611- 2011) và Năm du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ; Hội CCB tỉnh Khánh Hòa tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 220 bệnh nhân, trị giá 30 triệu đồng; Hội CCB các tỉnh Bình Định, Phú Yên tổ chức trao học bổng từ Quỹ “Khuyến học” của Hội CCB Việt Nam cho 6 học sinh là con CCB nghèo vượt khó. Đặc biệt trong phong trào giúp nhau xóa nghèo, làm kinh tế giỏi đã vận động xây được 16 nhà tình nghĩa… Công tác xây dựng tổ chức Hội phát triển tốt, kết nạp 984 hội viên mới. Hội nghị đã triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm cho 6 tháng cuối năm, tiếp tục xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Trần Công Thi