Vừa qua, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), cụm thi đua số 8 gồm Hội CCB thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào thi đua “CCB gương mẫu” 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Các cấp hội của cụm thi đua đã tập trung các mặt tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, tổ chức học tập các chuyên đề của cấp ủy địa phương và TW Hội CCBVN, vận đông cán bộ, hội viên và Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và quyền lợi chính đáng của hội viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giáo dục thế hệ trẻ. Các cấp hội đã thường xuyên chú trọng công tác  giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên CCB và CQN, công tác đền ơn, đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội.

Hội CCB T.P Đà Nẵng đã tham mưu cho thành ủy tổng kết 20 thực hiện NQ09 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCBVN, ra quân trồng 60 ngàn cây xanh, cây ăn trái các loại, huy động nguồn lực hỗ trợ cho xã miền núi Hòa Phú sửa chữa 1 ngôi nhà cho CCB nghèo, hỗ trợ sinh kế cho 4 hộ CCB, trang bị một số thiết chế cho nhà văn hóa thôn Hòa Hải với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Hội CCB Quảng Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất CLBCCB sản xuất, kinh doanh, giúp nhau phát triển kinh tế nhiệm kỳ 2023-2028, tập trung xóa được 199 hộ nghèo, thực hiện có hiêu quả nguồn vốn vay ưu đãi, giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động, tổ chức tốt hội thi cán bộ hội cơ sở. Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi đã vận động kinh phí từ nhiều nguồn với số tiền 1,3 tỷ đồng để xóa 23 nhà tạm, nhà xuống cấp và chuẩn bị xây mới 10 nhà cho hội viên nghèo trong tháng 7 với số tiền trên 500 triệu đồng, hỗ trợ 10 triệu đồng cho hộ CCB có nhà bị cháy.

Nổi bật trong phong trào thi đua 6 tháng qua của cụm thi đua số 8 là xây dựng được nhiều mô hình, việc làm mới có sức lan tỏa, như “Vòng tay nhiệm kỳ”, “Bữa sáng nghĩa tình”, “Nâng bước em đến trường”, “CCB đồng hành, chung sức xây dựng nông thôn mới” của Hội CCBTP Đà Nẵng; mô hình “CCB tự quản về ANTT”, “Đỡ đầu con CCB, CQN“, “Trao sinh kế cho CCB, CQN nghèo khó” ở hội CCB tỉnh Quảng Nam; Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng được 18 mô hình mới, nổi bật là “Tổ CCB cắt tóc miễn phí cho học sinh”, “Lớp học tình thương”, “Đường cờ Tổ quốc”, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ khám, phát thuốc cho CCB, CQN với số tiền trên 30 triệu đồng.

Nguyễn Phát