Phong trào thi đua Cụm 6 tháng đầu năm 2016 diễn ra trong bối cảnh tỉnh hình kinh tế cả nước và các địa phương trong cụm còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sự cố môi trường, hải sản chết hàng loạt bất thường trên biển ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, gây hoang mang lo lắng, bức xúc trong nhân dân và CCB. Trước tình hình đó, các cấp Hội luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thường vụ TƯ Hội CCB Việt Nam, của cấp ủy, chính quyền, đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức triển khai toàn diện, có hiệu quả và chất lượng. Các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua được thực hiện có hiệu quả, nổi bật là: Làm tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Tích cực, gương mẫu trong phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp, được các cấp ủy Đảng ở địa phương đánh giá cao. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
6 tháng cuối năm, Cụm thi đua khu vực Bắc Trung Bộ tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Tập trung triên khai việc học tập và thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng; làm tốt công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự và công tác bảo đảm để tổ chức Đại hội CCB các cấp khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022). Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với phong trào thi đua thực hiện cuộc vân động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.
Tin và ảnh: Lê Anh Thi