Đồng chí Đoàn Công Hiếu, Phó chủ tịch Hội CCB xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, đã hai nhiệm kỳ liên tiếp được Đại hội CCB xã bầu vào Uỷ viên BCH và giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội và được Đại hội CCB huyện bầu vào BCH Huyện hội. Có được tín nhiệm như thế vì Đoàn Công Hiếu luôn gương mẫu trên cả hai mặt công tác và sản xuất.
Năm 2009, đồng chí mạnh dạn vay vốn ngân hàng 1,7 tỉ đồng để đầu tư xây dựng trại chăn nuôi gà công nghiệp với quy mô 16.000 con; tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức lương hằng tháng trên 5 triệu đồng/người; doanh thu mỗi năm trên 5 tỉ đồng; lợi nhuận sau chi phí mỗi năm là 500 triệu đồng.
Đối với công tác Hội, đồng chí đã tích cực tuyên truyền vận động CCB và CQN mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại phù hợp với điều kiện của từng gia đình; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng quỹ Hội năm sau cao hơn năm trước. Tổng quỹ Hội hiện là 369.396.000 đồng, đạt bình quân 1.571.897 đồng/hội viên, giúp cho 45 lượt hội viên vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Toàn Hội có 16 trang trại (12 trang trại cao su; 4 trang trại chăn nuôi); tổng vốn đầu tư 48,55 tỉ đồng; doanh thu hằng năm ước tính 26,81 tỉ đồng; lợi nhuận sau chi phí 6,72 tỉ đồng. Đời sống hội viên không ngừng được cải thiện.
Đối với xã hội, đồng chí luôn gần gũi, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh với mọi người trong đó có cán bộ, hội viên CCB. Hằng năm, đồng chí tham gia công tác từ thiện hàng chục triệu đồng.
Nguyễn Viết Phức