Quân khu 2 tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2023.

Năm 2023, đối với hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị(CTĐ, CTCT), toàn quân tập trung quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng. Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt cả về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và công tác cán bộ. Toàn quân triển khai nhiều chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bảo đảm giữ vững tính mẫu mực, làm gương của Đảng bộ Quân đội.

Điểm nổi bật trong hoạt động CTĐ, CTCT năm 2023 là toàn quân đã học tập và quán triệt, lĩnh hội tinh thần “7 dám” mà đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân ủy T.Ư lần thứ 6. Đây vừa là giải pháp rất quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, vừa góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã và đang đẩy mạnh thực hiện đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất các chương trình, kế hoạch xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đại tá Nguyễn Trọng Tiến - Phó chính ủy Sư đoàn PK 363, Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết: “Với tinh thần “7 dám” theo phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ 6 Quân ủy T.Ư, cấp ủy Đảng, người chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Sư đoàn nhận thức đây là sự chỉ đạo rất đúng đắn, sáng tạo. Đặc biệt trong điều kiện tình hình hiện nay,cả thế giới cũng như khu vực, Quân đội”.

Bên cạnh đó, năm 2023, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã làm tốt CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Nhất là đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (HL, SSCĐ). Với đặc thù nhiệm vụ HL, SSCĐ rất vất vả, cường độ cao, áp lực lớn, do vậy các cấp đã tập trung xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đại tá Đoàn Văn Thể - Phó chính ủy Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 khẳng định: “Chúng tôi tập trung hướng về cơ sở. Lấy cơ sở cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn để xây dựng: Cán bộ giờ nào việc ấy, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh; trong học tập, sinh hoạt, công tác thì cán bộ phải nêu gương trước, từ lễ tiết tác phong, mang mặc, xưng hô chào hỏi, đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ”.

Đáng chú ý, năm 2023, các đơn vị trong toàn quân đã triển khai tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 và 10 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở. Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong Quân đội và dân quân tự vệ cấp toàn quân cũng được tổ chức với nhiều điểm mới, tạo dấu ấn sâu sắc, làm phong phú thêm hoạt động CTĐ,CTCT ở các cấp. Điều đó cũng đã khẳng định sự lan tỏa, sức hút, tính đa dạng, hấp dẫn của hoạt động giáo dục chính trị ở cấp cơ sở.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, các hoạt động này có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó đúc rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, nhiều giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở. Đồng chí khẳng định: “Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới thì công tác giáo dục chính trị ở các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng ở các đơn vị trong tình hình hiện nay. Đây là trách nhiệm của tất cả các tổ chức, của mọi quân nhân chứ không chỉ riêng của cán bộ chính trị. Công tác giáo dục chính trị của chúng ta phải tiếp tục tập trung đổi mới mạnh mẽ về chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục”.

Song song với đó, công tác giáo dục, phổ biến pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh ở các đơn vị trong toàn quân. Đã thiết thực tạo sự chuyển biến vững chắc về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội; đảm bảo kỷ luật thực sự là sức mạnh của Quân đội; ngăn ngừa, ngăn chặn từ sớm những vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, và hạn chế tối đa những vụ việc vi phạm phải xử lý; giữ vững tình hình ổn định trong toàn quân và ở từng đơn vị. Theo Đại tá Nguyễn Đạt Phiên - Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 132, Binh chủng Thông tin liên lạc: Lữ đoàn đã kết hợp tuyên truyền với duy trì tốt các mô hình phổ biến pháp luật hiện có tại đơn vị, nhờ vậy đã góp phần giữ vững sự ổn định tình hình, bảo đảm bộ đội chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật. Đồng chí cho biết: “Lữ đoàn đã chỉ đạo các tập thể, cá nhân viết đăng ký thực hiện theo chức trách nhiệm vụ được giao. Ví dụ như tổ trạm thông tin làm theo lời Bác, tổng đài kiểu mẫu, ngày thanh niên lên tuyến, chi đoàn nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật... Qua các hoạt động như vậy đã tạo ra sức lan tỏa và chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị”.

Bước vào năm 2024, nhiệm vụ quân sự quốc phòng có yêu cầu càng cao, đặt ra cho hoạt động CTĐ, CTCT càng quan trọng và phức tạp hơn. Bởi đây là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, của Tổng cục Chính trị, và cấp ủy, chỉ huy các cấp, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn quân cũng phải luôn nêu cao tinh thần học tập, rèn luyện và phấn đấu, gương mẫu trong mọi công việc và nhiệm vụ, xây dựng Quân đội vững mạnh, tinh nhuệ, đặc biệt là tinh nhuệ về chính trị.

   Nguyễn Pháp