Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản của người dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên - Huế,… với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm sẻ áo”, Đoàn viên công đoàn T.Ư Hội CCB Việt Nam đã tổ chức quyên góp trang thiết bị, vật chất cần thiết như quần áo, chăn, màn, mỳ tôm, lương khô, đường, sữa… để hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ.

Sau đây là một số hình ảnh đoàn viên công đoàn cơ quan đóng hàng chuyển về vùng lũ:

Đoàn viên công đoàn cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam phân loại, sắp xếp quần áo gửi cho đồng bào miền Trung.

Minh Anh