Từ sau Đại hội khoá V, dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn CQ TƯ Hội CCB Việt Nam đã tiến hành củng cố biên chế, xây dựng và bước đầu hoàn thành tốt chương trình công tác toàn khoá của Ban chấp hành. Công đoàn CQ TƯ Hội đã tổ chức nhiều khoá tuyên truyền giáo dục đoàn viên, cung cấp những kiến thức thiết thực về Nghị quyết của đại hồi Đảng lần thứ XI, các buổi tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp góp phần nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời có nhiều chính sách hỗ trợ cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho cá cháu nạn nhân chất độc da cam tại Làng Hữu nghị, tham gia tích cực cá hoạt động nhân đạo như ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất và sóng thần, thu gom phết liệu, lao động công ích, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Phong trào thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ cũng được duy trì thường xuyên, Công đoàn tổ chức cho các hội viên luyện tập cầu lông, bóng bàn tạo nếp sống lành mạnh, không khí phấn khởi vui tươi trong cơ quan.

Nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn cơ quan TƯ Hội và các đơn vị trực thuộc về công tác bảo vệ môi trường và phòng chống tội phạm trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong 3 ngày từ 15 đến 17/7, Công đoàn TƯ Hội đã tổ chức cho các đoàn viên tham gia khoá tập huấn công tác BVMT và phòng chống tội phạm năm 2011. Trong khoá tập huấn, đồng chí Nguyễn Thế Thanh, Ban Kiểm tra TƯ Hội CCB Việt Nam đã cung cấp cho các đoàn viên công đoàn những kiến thức bổ ích về tình hình, phương thức hoạt động của các tổ chức tội phạm đồng thời đưa ra các biện pháp, kế hoạch phòng chống tội phạm đối với các CCB. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường cũng được các cấp hội CCB hết sức quan tâm. TƯ Hội đã phối hợp với Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT hỗ trợ kinh phí phân bổ cho một số tỉnh thành Hội triển khai công tác môi trường. Qua đó, công tác bảo vệ môi trường của nhiều tỉnh, thành đã triển khai một cách tích cực. Tiêu biểu như tỉnh Hải Dương đã tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Rừng – giá trị cuộc sống và thiên nhiên” với sự tham gia của các Ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân, các đơn vị đứng chân trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức cho CCB về công tác bảo vệ tài nguyên môi trường.

Dưới sự Đảng uỷ và Công đoàn Viên chức Việt Nam, công đoàn tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 và chỉ tiêu nghị quyết Đại hội công đoàn lần thứ V đề ra.

Hoàng Linh