Quang cảnh phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa công bố 3 nghị quyết vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký chứng thực ban hành.

Nghị quyết số 21/2022/UBTVQH15 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu. Theo đó, Ban Công tác đại biểu là cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu, công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện các chức năng khác theo phân công của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH15 quy định việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Theo đó, tại Kỳ họp thứ tư của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế được giao chủ trì thẩm tra Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Ủy ban Tài chính, Ngân sách được giao chủ trì thẩm tra dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi). Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường được giao thẩm tra dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Ủy ban Quốc phòng và An ninh được giao chủ trì thẩm tra dự án Luật Phòng thủ dân sự. Tại Kỳ họp thứ năm của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế được giao chủ trì thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Ủy ban Pháp luật được giao chủ trì thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường được giao chủ trì thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi). Ủy ban Quốc phòng và An ninh được giao chủ trì thẩm tra dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Tại Kỳ họp thứ sáu của Quốc hội, Ủy ban Xã hội được giao chủ trì thẩm tra dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Ủy ban Pháp luật được giao chủ trì thẩm tra dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, ủy ban của Quốc hội. Nghị quyết quy định rõ phạm vi, nội dung, nguyên tắc, mục đích giám sát; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát; trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện giám sát; báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát...

THÙY LÂM