Tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã giới thiệu nội dung Đề cương tuyên truyền và 7 nhóm hoạt động trong Đề án tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các nội dung hoạt động gồm: Tuyên truyền, giáo dục; Thi đua khen thưởng; Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; Hội thảo, gặp mặt, thi tìm hiểu, giao lưu, kết nghĩa; Đền ơn đáp nghĩa; Đối ngoại; Tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm.

Tại buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng đã nhấn mạnh các cơ quan báo chí cần tuyên truyền để làm sao thấy được “tầm nhìn xa chiến lược của Đảng và Nhà nước ta khi mở con đường này; tính độc đáo, sáng tạo và huyền thoại của con đường này; mối liên hệ gắn đường Hồ Chí Minh trên biển với đường Hồ Chí Minh trên bộ; làm rõ sự phối hợp, chỉ đạo chặt chẽ giữa các tàu với những bến bãi tại 11 tỉnh duyên hải…; tuyên dương những tấm gương anh dũng hi sinh cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu không số cũng như sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, các nước xã hội chủ nghĩa thời kỳ đó…”.

Lễ mít tinh tổ chức trọng thể cấp Nhà nước, do Bộ Quốc phòng chủ trì, thực hiện vào ngày 21-10-2011 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Tiệp (TP Hải Phòng).

Thanh Trà