Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh là một trong những nhân tố chiến lược có vai trò quyết định đưa cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn.
Quyết định xây dựng tuyến chi viện chiến lược - Đường Hồ Chí Minh và thực hiện thắng lợi quyết định này là một thành công kiệt xuất trong lãnh đạo chiến tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là biểu hiện của ý chí sắt đá quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của toàn dân, toàn quân ta; là biểu hiện của tình đoàn kết quốc tế đặc biệt Viêt Nam - Lào - Campuchia...
Lịch sử tuyến chi viện chiến lược - Đường Hồ Chí Minh phản ánh trình độ vận dụng sáng tạo khoa học và nghệ thuật quân sự của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, từng bước tiến lên theo quy luật chung của chiến tranh giải phóng dân tộc - quy luật phát triển từ thấp đến cao, từ yếu đến mạnh, từ thô sơ đến hiện đại. Thực hiện tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt: "Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến", lấy xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng là khâu đột phá, bao gồm: Đường giao liên đi bộ, đường ô tô, đường sông, đường ống dẫn xăng dầu, hệ thống thông tin tải ba, hệ thống đảm bảo kỹ thuật, hệ thống kho tàng, bệnh viện quân y... tạo nên lực lượng vật chất đi trước đồng bộ, liên hoàn ở Tây và Đông Trường Sơn; bảo đảm vận chuyển, hành quân quy mô lớn, thông suốt, liên tục trong mọi tình huống. Quyết định sáng tạo, độc đáo từ tổ chức binh trạm phát triển thành những sư đoàn binh chủng; xây dựng thành công các sư đoàn ô tô vận tải, sư đoàn công binh... đã tạo nên những "quả đấm" mạnh, bắt kịp thời cơ, "thần tốc" mở đường, vận chuyển một khối lượng lớn vật chất và phương tiện, cơ động những binh đoàn lớn cho các chiến trường. Đặc biệt trong mùa Xuân đại thắng năm 1975, lực lượng ô tô vận tải của Bộ đội Trường Sơn chính là phương tiện cơ giới đã trực tiếp vận chuyển từng sư đoàn, quân đoàn chủ lực tiến công "Thần tốc, táo bạo, quyết thắng" đánh thẳng vào sào huyệt của kẻ thù. Đồng thời, các sư đoàn phòng không, sư đoàn bộ binh Bộ đội Trường Sơn là những đơn vị chủ lực tại chỗ, kịp thời cơ động tăng cường cho các chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, cho cánh quân Duyên Hải, cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử...
Thắng lợi của tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ có ý nghĩa chiến lược to lớn. Thắng lợi đó, trước hết thuộc về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh. Thắng lợi đó không tách rời sự hỗ trợ của các Bộ, sự phối hợp của các quân chủng, binh chủng, các chiến trường, sự chi viện của nhân dân cả nước...; sự giúp đỡ hết lòng của quân và dân Lào, Campuchia, của các nước XHCN anh em...
Những cống hiến lớn lao, hy sinh cao cả của Bộ đội Trường Sơn thể hiện sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong chiến đấu vì độc lập tự do của Dân tộc. Tổ quốc Việt Nam đời đời ghi công những người lính Trường Sơn cùng biết bao thanh niên xung phong, dân công trai gái, các văn nghệ sĩ... đã cống hiến tâm lực, xương máu và tuổi xuân của mình để xây dựng, duy trì sức chiến đấu mãnh liệt của Đường Hồ Chí Minh dưới mưa bom bão đạn suốt thời kỳ đánh Mỹ.
Năm tháng sẽ qua đi, nhưng đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh mãi mãi được ghi vào lịch sử Dân tộc ta như "một con đường huyền thoại", một kỳ tích của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại trong thế kỷ XX...
Đại tướng Võ Nguyên Giáp