Con đi nghĩa vụ quân sự, bố mẹ (bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ, bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng) được cấp Thẻ Bảo hiểm miễn phí hằng năm. Đây là thông tin được nêu tại Điểm a, khoản 16, Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014 và Khoản 13, Điều 3 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Phạm Duy