Nhiều cổ vật giá trị như khuyên tai, tấm khiên trước ngực, vòng cổ bằng vàng được tìm thấy. Những đồ vật chứng tỏ sự tồn tại của nền văn minh chưa được biết tới, được gọi là "golden chiefs of Panama".Theo các nhà khoa học, các hiện vật được tìm thấy có từ năm 700 trước Công nguyên tới khoảng năm 1.000 tại vùng đất El Cano, cách Sitio Conte khoảng 3 km. Ngoài các cổ vật bằng vàng, các nhà khảo cổ học còn tìm thấy 15 bộ hài cốt cùng một chiếc lọ đựng đầy xương cá nóc.

Quỳnh Anh (TH)