Sau khi vào Hội CCB, anh mạnh dạn huy động vốn của gia đình mua mảnh đất đồi sỏi khô cằn gần 5 ha, trồng 100 cây vải thiều, 400 cây xoài ghép, và nhiều cây ăn quả khác. Thực hiện phương châm lấy ngắn nuôi dài, lúc cây còn bé; gia đình trồng xen nhiều loại rau màu, chủ yến là cac loại cây hộ đậu đỗ, vừa có thêm thu nhập, vừa góp phần cải tạo đất tốt hơn. Để có nước tưới cây, gia đình anh đã đào 3 giếng sâu và thuê đào một ao sâu cạnh chân đồi rộng 250m2. Sau 5 năm vất vả, đất đã không phụ lòng người, anh htu hái bán quả, trừ vốn còn lãi khoảng 15 – 20 triệu đồng/ năm, các năm sau tăng dần lên. Để có nguồn phân chuồng bón cây, gia đình xây chuồng trại nuôi gà công nghiệp từ 900 – 1.000 con/ 1 lứa, rồi tăng dần đến 5.000 con/ 1 lứa, cho thu lãi khoảng 60-80 triệu đồng/ 1 năm. CCB cao tuổi Đỗ Tiếng Lập xứng đáng là tấm gương sáng CCB vượt khó làm giàu chính đáng.

Công tác hội