Thượng tướng Nguyễn Văn Được trao Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Ngày 27-12-2022, Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội; Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch, Bí thư Đảng ủy Cơ quan T.Ư Hội.

Tại Hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Cơ quan T.Ư Hội. Cơ quan T.Ư Hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm là tham mưu, đề xuất, giúp Ban Chấp hành T.Ư Hội, Đảng đoàn, Thường trực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về Đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022- 2027); là năm các chi bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022- 2025; một số cán bộ chủ chốt của cơ quan nghỉ công tác Hội, yêu cầu phải bổ sung, kiện toàn kịp thời...

Đảng bộ Cơ quan làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Đảng đoàn; đảm bảo nề nếp, chế độ sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò trách nhiệm, tiền phong gương mẫu của cấp ủy, bí thư, phó bí thư, người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Các chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất, triển khai toàn diện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Trung ương Hội. 100% cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% chi bộ, 18,8% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của năm, Cơ quan T.Ư Hội có một số hoạt động nổi bật như: Tham gia góp ý xây dựng 92 dự thảo quy phạm pháp luật; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp Hội thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, đặc biệt triển khai kế hoạch hỗ trợ xã nghèo Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Được biểu dương những kết quả đạt đượctrong năm 2022 và đề nghị Cơ quan T.Ư cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, lựa chọn những khâu đột phá trong công tác, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại đã được chỉ ra để nâng cao năng lực lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Đồng chí nhấn mạnh, năm 2023 là năm đầu tiên triển khai chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn mới”...; vì vậy, yêu cầu mỗi đảng viên, công chức, viên chức cần thay đổi cách nghĩ, cách làm trong mọi quy trình thực hiện công việc, để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt thành tích của cơ quan và các đơn vị trực thuộc, các đại biểu tham gia ý kiến làm nổi bật những thành tích, kết quả đạt được của đơn vị mình trong năm 2021-2022; đưa ra các giải pháp, kiến nghị, đề xuất nhằm tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Tại Hội nghị, thủ trưởng Cơ quan T.Ư Hội đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Sau đây là một số hình ảnh của các tập thể, cá nhân được trao thưởng:

Tin và ảnh:  

HỒ THANH HƯƠNG - ĐOÀN ANH HẢI