Năm 2013 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội CCB Việt Nam, với nhiều khó khăn chung về KTXH của đất nước cũng như về tổ chức Hội nhưng các cán bộ, hội viên và tổ chức Hội trong cả nước, trong đó có các cán bộ, nhân viên cơ quan TƯ Hội đã đạt được nhiều thành tích lớn trong công tác. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống 24 năm xây dựng và trưởng thành của Hội CCB Việt Nam, các cán bộ cơ quan TƯ Hội đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo và BCH T.Ư chỉ đạo thực hiện tốt các công tác xây dựng Hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị-xã hội khác trong tổ chức Hội của cả nước. Các đơn vị trực thuộc T.Ư Hội là Báo CCB Việt Nam, Làng Hữu Nghị và Trường trung cấp nghề CCB Việt Nam trong năm 2013 đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình, trong đó Báo CCB Việt Nam luôn giữ vững trận địa tư tưởng, có nhiều thay đổi tích cực trong nội dung, được dư luận bạn đọc ủng hộ; Làng Hữu Nghị chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo các đối tượng phục vụ, đón tiếp hơn 600 đoàn khách quốc tế và trong nước… Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận những biện pháp để thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ công tác trọng tâm của cơ quan T.Ư Hội cũng như của đơn vị mình trong năm 2014, góp phần cùng toàn thể Hội CCB Việt Nam trong cả nước trong công tác xây dựng Hội ngày càng vững mạnh và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị-xã hội được giao.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Được thay mặt BCH T.Ư Hội tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho 4 tập thể là Ban Tuyên giáo, Ban TCCS, Ban Kinh tế, Ban Đối ngoại T.Ư Hội, ngoài ra còn có 5 tập thể được nhận bằng khen, 11 tập thể và 69 cá nhân đạt Lao động tiên tiến, 10 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
PV