Năm 1983, Trung tá Ngô Quý Hồng ( ở thôn Vọng Nguyêt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) về nghỉ hưu

Từ nguồn vốn vay bạn bè, ông gây một lợn nái và 10 mái gà để bón giống. Ít lâu sau, ông không đủ giống để bán , liền nuôi thêm một nái xề nữa rồi ông vay vốn ngân hàng , mở mang chuồng trại, nâng đầu lợn nái từ hai con lên ba con, nuôi năm trăm con gà công nghiệp đẻ trứng; mở một bếp nấu rượu, lấy nguồn thức ăn cho lợn; rồi xây một bể Biogas vừa đảm bảo vệ sinh, vừa lấy khí để đun nấu.

Công tác Hội