Mấy năm gần đây, Hội CCB xã Thanh Tuyền (Thanh Liêm, Hà Nam) luôn là nòng cốt trong khối MTTQ, biết dựa vào lực lượng quần chúng nhân dân, hòa giải được 20 vụ việc mất an ninh vì có dính líu đến ma túy và tranh chấp đất nhà. Hội đã đưa ra 3 vụ để công an xử lý theo pháp luật, những thnah thiếu niên mới hư hỏng Hội tập trung giáo dục. Đặc biệt mới đây, Hội phát động thi đua ngắn ngày bảo vệ Đảng , chính quyền và an ninh khu vực để việc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được an toàn.

Công tác Hội