Cựu chiến binh , đại tá Lê Như Hòa là thương binh 4/4. 7 năm trước, ông tạm biệt con cháu ở lại trời phương Nam làm ăn, nay về quê hương Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc ( Thanh Hoá sinh sống. Bằng lương và vốn tích cóp suốt 5 thập kỷ (50 năm), ông hỗ trợ đồng đội thăm lại chiến trường xưa, ủng hộ CCB xã 12 bộ lễ phục…. Đặc biệt ông đã ủng hộ 100 triệu đồng làm 1 con đường từ làng ra nghĩa địa. Con đường trải thảm bê tông dài 265m, rộng 2,7m. Quản gì nắng, gió mưa xầm xì, ông trực tiếp bám công trường, coi trông vật liệu, đôn đốc công nhân làm, bào đảm con đường hoàn thành đúng tiến độ.

Công tác Hội