Trên cơ sở báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Hội CCB Việt Nam của các tổ chức Hội trực thuộc, đến nay T.Ư Hội CCB Việt Nam đã hoàn chỉnh dự thảo: “Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Hội Khóa VI”. Dự kiến nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội được T.Ư Hội tiếp tục hoàn chỉnh, gửi xin ý kiến Đại hội CCB các cấp và toàn thể hội viên, trước khi trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, dự kiến tổ chức tháng 12-2022. Có hay không nên bổ sung đối tượng được xét kết nạp vào Hội là 1 trong 8 nội dung xin ý kiến, được nhiều người quan tâm. Dự thảo của T.Ư Hội đề nghị bổ sung 2 nhóm đối tượng: Nhóm 1, những người nhập ngũ từ sau ngày 30-4-1975 đến hết ngày 31-12-1989; nhóm 2, những người không phải là quân nhân, cựu quân nhân được cấp có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng đào tạo sĩ quan dự bị (SQDB); được phong, thăng quân hàm SQDB; được cấp thẻ SQDB theo quy định của pháp luật về SQDB. Tổng hợp ý kiến đề nghị tại báo cáo của các tổ chức Hội trực thuộc và kết quả nghiên cứu, khảo sát tại một số địa phương, có 2 dạng ý kiến khác nhau:

Ý kiến thứ nhất (có tỷ lệ đa số) cho rằng:

- Bổ sung đối tượng được xét kết nạp vào Hội là cần thiết, phù hợp thực tiễn, nhằm tạo nguồn phát triển hội viên bổ sung liên tục cho tổ chức hội, nhất là cơ sở hội ở các xã, huyện, tỉnh miền núi; xã, huyện biên giới, hải đảo và tổ chức hội ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp (Khối 487).

- Lý do đề nghị bổ sung đối tượng tại nhóm 1, vì: Lịch sử QĐND Việt Nam ghi nhận 3 cột mốc quan trọng: từ năm 1954 về trước là thời kỳ kháng chiến chống Pháp; từ năm 1954-1975 là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; từ năm 1975-1989 là chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150 của Chính phủ: hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên quốc phòng; cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ nếu tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu  ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc; làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Campuchia từ 1975-1989 được xác nhận là CCB. Theo tổng kết của Bộ Quốc phòng, giai đoạn 1975-1989 có trên 1 triệu CCB phục viên, xuất ngũ, thôi việc (không phải là người hưởng lương hưu) được trợ cấp một lần theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy vậy, giai đoạn 1975-1989 còn có hàng triệu quân nhân không tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu, không được xác nhận CCB. Đối tượng này cũng nhập ngũ theo Lệnh Tổng động viên của Chủ tịch nước; có thời gian phục vụ Quân đội từ 3 đến 5 năm; họ ở tuyến sau, nhưng là lực lượng quan trọng, sẵn sàng bổ sung cho các đơn vị chiến đấu; có người trực tiếp phục vụ chiến đấu; có người được biên chế ở đơn vị phối thuộc, tăng cường cho tuyến 1, nhưng do mất hồ sơ, do không có giấy tờ xác nhận thì không phải là CCB; họ có nguyện vọng nhưng không thuộc đối tượng được xét kết nạp vào Hội. Đa số ý kiến các tổ chức Hội và hội viên kiến nghị nên bổ sung nhóm đối tượng những người nhập ngũ từ sau ngày 30-4-1975 đến hết ngày 31-12-1989 được xét kết nạp vào Hội là xứng đáng và phù hợp.

- Lý do đề nghị bổ sung đối tượng tại nhóm 2, vì: SQDB QĐND Việt Nam được quy đinh tại Nghị định số 78 ngày 6-7-2000 của Chính phủ. Đối tượng tuyển chọn SQDB gồm: Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ; hạ sĩ quan dự bị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân tốt nghiệp đại học trở lên; sinh viên khi tốt nghiệp đại học. Tiêu chuẩn tuyển chọn SQDB là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có trách nhiệm và thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của người công dân; là đảng viên hoặc có đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành đảng viên; có tín nhiệm với quần chúng; có trình độ năng lực, kiến thức quân sự, nghiệp vụ theo yêu cầu của từng chức vụ; có tuổi đời phù hợp, sức khỏe từ loại 1 đến loại 3. Xét chất lượng đối tượng không phải là quân nhân, cựu quân nhân nêu trên, công dân được cấp có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng đào tạo SQDB; được phong, thăng quân hàm SQDB; được cấp thẻ SQDB đủ điều kiện, xứng đáng được xét kết nạp vào Hội.

- Trong thực tế, hội viên của tổ chức Hội ở địa phương (cấp xã, phường) và hội viên ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng giảm nhiều, giảm sâu; một số tổ chức Hội phải sinh hoạt ghép hoặc chấm dứt hoạt động. Theo số liệu từ nguồn Bộ Quốc phòng, đối tượng nhóm 1 khoảng trên, dưới 900.000 người; nhóm 2 khoảng trên 30.000 người. Nếu Đại hội các cấp đồng thuận đề nghị bổ sung 2 nhóm đối tượng (nêu trên) được xét kết nạp vào Hội, sẽ là nguồn “hùng hậu” để phát triển hội viên, phù hợp thực tế của hội, đáp ứng nguyện vọng của đa số hội viên.

Ý kiến thứ hai (có tỷ lệ thiểu số) cho rằng: Không nên mở rộng đối tượng xét kết nạp hội viên, nên giữ quy định như Điều 5 Điều lệ là phù hợp.

Rất mong nhận được ý kiến tham gia của toàn thể hội viên, cùng phân tích để làm sâu sắc thêm nên hay không nên bổ sung đối tượng xét kết nạp vào Hội.

Ý kiến tham gia gửi về Báo CCB Việt Nam (Email: b.ccbvn @gmail.com), hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: Ban Tổ chức - Chính sách, T.Ư Hội CCB Việt Nam, số 14 Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, T.P Hà Nội.

Ngô Đoàn