CLB nữ CCB xã Bàn Long, Châu Thành, Tiền Giang do chị Nguyễn Thị Xuyến làm Chủ nhiệm có nhiều hoạt động rất sôi nổi, nhất là về công tác xã hội – từ thiện. Những năm qua, CLB vận động các “mạnh thường quân” ở Quận 7, TP.Hồ Chí Minh tài trợ, xây dựng tặng các đối tượng chính sách nhà tình nghĩa, gồm hộ ông Trần Văn Trì, 20 triệu đồng; hộ ông Nguyễn Văn Bền, 20 triệu đồng; hộ bà Võ Thị Nhẫn 20 triệu đồng; hộ bà Nguyễn Thị Thành 30 triệu đồng… Rồi vận động Quận đoàn Quận 4, Công ty Địa ốc Chợ Lớn và các “mạnh thường quân” ở TP.Hồ Chí Minh xây dựng tặng các hộ nghèo nhà tình thương hoặc nhà đại đoàn kết, gồm hộ ông Nguyễn Văn Hai, 15 triệu đồng; hộ bà Nguyễn Thị Đẹt, 10 triệu đồng; hộ bà Nguyễn Thị Nuôi 10 triệu đồng; hộ bà Nguyễn Thị Hoa, 10 triệu đồng….
CLB nữ CCB xã Bàn Long còn vận động được 4,8 triệu đồng để sửa chữa 2 căn cho nhà bà Nguyễn Thị Ánh và bà Nguyễn Thị Bé, đồng thời vận động Báo Sài Gòn Giải phóng và các thành viên trong CLB đóng góp 7,2 triệu đồng giúp em Huỳnh Thị Phượng con của thành viên CLB có tiền mổ cột sống.
Ngoài các nội dung trên, chị Xuyến còn trực tiếp vận động các nhà từ thiện – xã hội ở Quận Bình Tân, Quận 2 và Quận 4 đóng góp kinh phí làm 3 tuyến đường trong ấp Long Hòa A – Bàn Long. Cụ thể tuyến đường từ ông Tư Tân đến ông Hai Cát dài 350 mét, rộng 0,6 mét kinh phí 10 triệu đồng; tuyến đường từ cầu ông Tư Ngoà đến nhà ông Mười Phòng dài 1.282 mét, rộng 1 mét, kinh phí 50 triệu đồng; tuyến đường từ ngã tư Cây Vông đến kênh Kháng Chiến, dài 850 mét, rộng 1 mét, kinh phí 20 triệu đồng…
Nguyễn Bền