Tưởng sẽ được nghỉ ngơi sau những ngày tháng chiến chinh đằng đẵng, nhưng ông lại được Huyện uỷ mời về xây dựng Hội CCB huyện.

Đến nay, Hội đã qua 4 kỳ đại hội, trong đó 3 kỳ đầu ông đều được cử làm Chủ tịch Hội. Cho đến hết nhiệm kỳ III, năm 2007 ông về “nghỉ hưu” lần thứ hai.

Trong thời gian ấy, ông đã cùng Ban chấp hành và toàn Hội vượt qua nhiều khó khăn, để đưa một huyện từ con số 0, đến một huyện có phong trào vững mạnh, 8 lần là đơn vị lá cờ đầu của tỉnh Hà Tây (cũ), bản thân ông được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Hỏi về kinh nghiệm, ông nói, trước tiên phải giáo dục chính trị tư tưởng, cho cán bộ, hội viên và nhân dân thấy rõ “vai trò, vị trí, tính chất, nhiệm vụ...” của Hội CCB, qua đó khẳng định “Hội CCB là một tổ chức chính trị - xã hội với mục đích phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên CCB để họ hăng hái tham gia hội, xây dựng củng cố hội ngày càng trong sạch vững mạnh từ cơ sở trở lên”...

Ông khẳng định người cán bộ lãnh đạo hội phải thường xuyên, chủ động làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, đề xuất các chủ trương, biện pháp xây dựng củng cố hội, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phương với kết quả cao nhất. Để tạo niềm tin cho cán bộ, hội viên, cán bộ lãnh đạo hội phải thấy rõ hoàn cảnh khó khăn của người lính chiến sau khi trở về đời thường, phải tạo mọi điều kiện, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của hội viên giúp họ có cuộc sống bằng hoặc hơn cuộc sống chung, nhất là các gia đình chính sách, để anh chị em yên tâm, giúp nhau xoá đói giảm nghèo vươn lên giàu có. Ông bảo bài học kinh nnghiệm “đại đoàn kết” của Bác Hồ được ông vận dụng, làm theo suốt quá trình xây dựng, phát triển hội mà trước hết phải đoàn kết - đồng thuận từ nội bộ các BCH đến các chi hội, từ đó lan toả đến hội viên, làm cho tất cả cùng nhận thức “đoàn kết đúng là sức mạnh”.

Những kinh nghiệm thắng lợi trên, cũng chính là những kinh nghiệm của Hội CCB Phú Xuyên, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của Đại tá CCB Lê Minh Sơn, người đã góp phần làm sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ở vùng quê này.

LƯƠNG ĐỨC NGHI