Phật giáo vào Việt Nam từ thời gian nào, còn là vấn đề mà nhiều nhà nghiên cứu phải tiếp tục lý giải. Nhưng từ câu chuyện “Đầm Dạ Trạch” kể về chàng trai nghèo Chử Đồng Tử lấy công chúa Tiên Dung, con gái Vua Hùng đã phản ánh ngay từ thời Hùng Vương Phật giáo đã có ở Việt Nam.

Câu chuyện kể về cặp tình nhân vì không môn đăng hậu đối nên Vua Hùng tức giận đầy hai người ra đảo. Tại đảo, hai người gặp vị đạo sĩ tên là Phật Quang từ Tây Trúc (Ấn Độ) sang dạy cho phép thuật của một số ngoại đạo đã tu hành trước khi theo Phật giáo về triết lý sống thương yêu con người thuyết về Lục hòa, Từ bi, Nhân quả… của Phật giáo. Nhờ được Phật Quang truyền dạy mà vợ chồng Chử Đồng Tử - Tiên Du đã có đủ ý chí, nghị lực trở về đất liền cùng cộng đồng dân cư sống chan hòa, đoàn kết…

Theo GS. Vũ Ngọc Khanh, câu chuyện dân gian là phản ánh một phần hiện thực xã hội, thì chuyện “Đầm Dạ Trạch” đã cho thấy ảnh hưởng tích cực của Phật giáo trong đời sống nhân dân ngay từ thời Hùng Vương.

Trần Vũ(st)