PV: Thưa đồng chí Chủ tịch! Nhiệm kỳ IV của Hội CCB Việt Nam sắp đi qua để đến nhiệm kỳ V với những kết quả lớn lao trong mọi hoạt động của mình. Đề nghị đồng chí cho bạn đọc Báo CCB Việt Nam biết về những kết quả đạt được của Hội trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị-xã hội thời gian qua.

Chủ tịch Trần Hanh: Đến thời điểm này, với Hội CCB Việt Nam, nhiệm kỳ IV đang đi qua. Các cấp Hội CCB xã, phường, quận, huyện, tỉnh thành phố trong toàn quốc đã tiến hành thành công đại hội cấp mình và đang hết sức tích cực, khẩn trương chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V. Đây là một sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng của tất cả hội viên và tổ chức Hội CCB trong cả nước ta trong năm nay.

Trong 5 năm qua, chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Hội CCB Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có rất nhiều diễn biến phức tạp. Đất nước ta, bên cạnh những thuận lợi do công cuộc đổi mới đem lại thì cũng gặp không ít khó khăn, thử thách do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu đem lại; biến đổi khí hậu; hiểm họa của thiên tai, dịch bệnh; tình hình biển đảo diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch kích động chống phá ta… Tuy nhiên, với sức mạnh của tuổi 23, bằng các nỗ lực phấn đấu của hơn 2,6 triệu hội viên và tổ chức Hội trong cả nước, trong nhiệm kỳ IV vừa qua, đã đạt được những kết quả hết sức to lớn, đáng tự hào trên tất cả 6 lĩnh vực chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, Hội CCB trong cả nước đã đoàn kết, vận động CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội và cũng là tình cảm, tâm nguyện suốt đời gắn bó với Đảng, với Chủ nghĩa xã hội của toàn thể anh chị em CCB. Các cấp Hội CCB trong cả nước đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể làm tham mưu cho cấp ủy Đảng và trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; tham gia đấu tranh có hiệu quả, góp phần giải quyết những vấn đề phức tạp ở các địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đã có hàng vạn ý kiến tâm huyết của CCB cả nước đóng góp vào các văn kiện, hàng chục vạn hội viên CCB được tín nhiệm bầu vào các cấp ủy Đảng, gần 10 vạn hội viên tham gia công tác chính quyền. Hội đã tập hợp, động viên 15 vạn CCB là cán bộ đương nhiệm của trên 5.000 tổ chức cơ sở và 38 tổ chức Hội CCB ở các bộ, ngành trung ương phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các cấp Hội luôn quan tâm chăm lo củng cố và tăng cường đoàn kết trong nội bộ Hội, đoàn kết giữa các thế hệ CCB, CQN và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia công tác hòa giải, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân và cấp ủy, chính quyền… Thứ hai, các cấp Hội đã tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững; đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển KTXH đất nước. Hội CCB các cấp đã tạo điều kiện cho các hội viên tham gia vào các dự án, các chương trình phát triển kinh tế cho gần 1 triệu lượt CCB; vận động CCB chuyển đổi ngành nghề, dồn điền đổi thửa; khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả gần 17.000 tỷ đồng vốn vay và hàng ngàn tỷ đồng quỹ nội bộ để giúp nhau làm kinh tế, tạo việc làm cho gần 1 triệu lao động. Sau 5 năm phấn đấu, đến nay, CCB Việt Nam cơ bản không còn hộ đói, số hộ nghèo trong toàn Hội chỉ còn 1,6% theo tiêu chí cũ, vượt 1,4% so với 3% chỉ tiêu Đại hội IV của Hội đề ra. Hàng triệu gia đình hội viên có mức sống khá, nhiều gia đình hội viên đã thoát được cảnh nghèo. Đã xóa được gần 30 ngàn nhà dột nát cho CCB; có 9 Tỉnh, thành hội; 66 huyện quận, 2.294 xã phường cơ bản không còn hộ CCB nghèo. Đến nay, trên địa bàn cả nước đã có trên 5.500 doanh nghiệp; 1.143 HTX; 4.900 tổ hợp tác; 35.000 trang trại do CCB làm chủ; tạo việc làm cho gần 50 vạn lao động là CCB,CQN và con em. 14 tỉnh, thành trong cả nước đã thành lập được CLB hoặc Hội doanh nghiệp, doanh nhân CCB và đang tích cực chuẩn bị cho việc thành lập Hội doanh nghiệp, doanh nhân CCB toàn quốc. Nhiều hoạt động tình nghĩa trong các cấp Hội được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú như “Kho thóc CCB”, “Trái dừa đồng đội”, các quỹ “Tấm lòng vàng”, “Khuyến học, khuyến tài”, “Hỗ trợ đồng đội lúc qua đời”… thu hút được đông đảo CCB và các tổ chức tham gia với tổng số tiền trị giá 185 tỷ đồng. Do những kết quả trên mà gần 15 vạn CCB đã được tặng danh hiệu làm kinh tế giỏi; đã có 21 doanh nhân CCB được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Thứ ba, Hội CCB các cấp đã động viên CCB thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực tham gia các cuộc vận động, chương trình quốc gia, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa-xã hội ở cơ sở. Sau 4 năm thực hiện, cuộc vận động đã đạt kết quả trên nhiều mặt, hàng nghìn tập thể, hàng vạn CCB được khen thưởng. Hội đã phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức thành công chương trình “Thăng Long-Hồn thiêng sông núi”, tích cực vận động CCB tham gia các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Ngày Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gương mẫu trong việc cưới, việc tang và lễ hội… Đặc biệt, trong phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, nhiều CCB ở các địa phương đã hiến hàng vạn mét vuông đất làm đường, trường học; CCB đã tham gia tu sửa, làm mới được gần 24 ngàn ki-lô-mét đường giao thông nông thôn, trên 29 ngàn ki-lô-mét kênh mương nội đồng, trên 4.520 cầu bê tông, cầu gỗ các loại… Thứ tư, Hội đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên và các đoàn thể tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Nhiều cấp Hội làm tham mưu cho cấp ủy trong phối hợp xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở theo phương châm “Ở đâu có tổ chức Hội CCB, ở đó không có tổ chức Đoàn yếu kém”, góp phần bồi dưỡng trên 6.000 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Thứ năm, Hội đã phối hợp với các tổ chức, bộ, ngành liên quan tập hợp, động viên CQN phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới. Đến nay, các tỉnh, thành phố có CQN đã thành lập được trên 3 vạn CLB CQN, thu hút gần 1,1 triệu CQN tham gia. Thứ sáu, Hội đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Hoạt động đối ngoại của Hội trong nhiệm kỳ qua được triển khai tích cực, mở rộng đúng hướng và có hiệu quả, tiếp tục phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với Hiệp hội CCB quốc gia Lào và Hội CCB Cam-pu-chia ngày càng đi vào chiều sâu. Chúng ta đã duy trì tốt quan hệ với tổ chức CCB các nước bạn bè truyền thống thuộc Liên Xô cũ, các cựu cố vấn, chuyên gia quân sự Trung Quốc, CCB CHDCND Triều Tiên, Cu-ba, Vê-nê-xu-ê-la; mở rộng quan hệ với một số tổ chức CCB châu Phi như Mô-dăm-bích, Ma-rốc, Gioóc-đa-ni. Từng bước có quan hệ với tổ chức CCB các nước đã từng tham gia chiến tranh Việt Nam với tinh thần “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”, góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh. Hội CCB Việt Nam đã tham gia đầy đủ và có trách nhiệm các chương trình hoạt động của Liên đoàn CCB các nước Đông Nam Á, Ủy ban thường trực CCB châu Á-Thái Bình Dương và Liên đoàn CCB thế giới. Làng Hữu Nghị Việt Nam trực thuộc Hội CCB Việt Nam tiếp tục được phát triển, hoạt động tốt, thu hút được sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; Làng Hòa Bình Việt-Hàn ở Quảng Nam bước đầu đã đi vào hoạt động… Hoạt động đối ngoại của Hội 5 năm qua đã góp phần nâng cao hình ảnh đất nước, con người và vị thế Việt Nam, của Hội CCB Việt Nam trên trường quốc tế.

Qua nỗ lực làm việc của các tổ chức Hội và hội viên CCB trong cả nước, những kết quả hoạt động của Hội CCB Việt Nam 5 năm qua trong nhiệm vụ chính trị-xã hội là rất lớn, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao.

PV: Xin đồng chí Chủ tịch cho bạn đọc Báo CCB Việt Nam được biết về những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Hội của Hội CCB Việt Nam trong 5 năm qua.

Chủ tịch Trần Hanh: Đến nay, Hội CCB Việt Nam đã trải qua 23 năm thành lập và trưởng thành, đã qua 4 kỳ đại hội nên công tác tổ chức xây dựng Hội có nhiều kinh nghiệm quý báu, đặc biệt, trong 5 năm của nhiệm kỳ IV, công tác xây dựng Hội đã đi vào ổn định và vững chắc lên rất nhiều. Xây dựng về chính trị tư tưởng, các cấp Hội thường xuyên nắm vững tình hình chính trị tư tưởng, quan tâm giáo dục, chủ động dự báo kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên; tạo sự đồng thuận và nhất trí trong CCB, kiên quyết đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và các quan điểm, hành động chống phá của các thế lực thù địch. Chúng ta đã duy trì tốt chế độ thông tin chuyên đề, thông tin sâu đến các cấp Hội; nâng cao chất lượng các cơ quan truyền thông như Báo CCB Việt Nam, Thông tin CCB và báo chí, bản tin của các Tỉnh, Thành hội; đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu” với trên 20 ngàn điển hình tiên tiến, bồi dưỡng lý luận cho trên 25 vạn cán bộ Hội. Xây dựng Hội về tổ chức tiếp tục ổn định, phát triển, hoạt động có chất lượng và hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, chúng ta đã phát triển thêm được 1.278 cơ sở Hội; trên 500 ngàn hội viên; đưa số tổ chức cơ sở Hội lên 16.577; số hội viên từ trên 2,2 triệu (năm 2007) lên hơn 2,6 triệu (tháng 6-2012); đảm bảo các thôn bản buôn làng đều có chi hội, phân hội và có CCB. Riêng khối bộ, ngành ở T.Ư, từ 23 tổ chức Hội với gần 5.000 hội viên lên 38 tổ chức Hội với trên 10 ngàn hội viên. Cùng với việc phát triển về số lượng, chất lượng sinh hoạt Hội cũng đi vào nền nếp ổn định, chất lượng được nâng cao. Về xây dựng đội ngũ cán bộ Hội ở các cấp, chúng ta đã thường xuyên bổ sung, kiện toàn, tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của Hội trong tình hình mới. Về công tác kiểm tra, giám sát; hàng năm, các cấp Hội đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện có nền nếp chế độ công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp. Toàn Hội đã tiến hành kiểm tra, giám sát được 23 vạn lượt tổ chức Hội, trên 1 triệu lượt hội viên; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các đoàn thể địa phương tiến hành trên 2 vạn cuộc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền địa phương giao. Chúng ta đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội cơ sở, nhất là chi hội ngày càng tốt hơn. Về công tác thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của CCB; Hội đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các văn bản thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh, Nghị định 150; các quyết định 290, 142 của Chính phủ. Đến nay, trên địa bàn cả nước đã có gần 10 vạn gia đình CCB qua đời được hưởng chế độ tiền tuất và tang lễ; trên 1,8 triệu CCB tham gia chống Pháp, chống Mỹ được cấp thẻ BHYT; trên 1,5 triệu CCB được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và trợ cấp một lần; đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý được kiện toàn, đã giải quyết hàng ngàn đơn thư, kiến nghị bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hàng trăm CCB. Công tác phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương được mở rộng và phát triển.

Nói một cách tổng quát, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Hội và Nghị quyết Đại hội X, Đại hội XI của Đảng, toàn Hội đã luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình, trong đó nổi bật là: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN tích cực và có hiệu quả. Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đạt hiệu quả cao; góp phần tích cực giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục được mở rộng. Công tác phối hợp giữa Hội với các cấp, các ngành có bước phát triển… Chúng ta cũng đã hoàn thành tổng kết 20 năm xây dựng và hoạt động của Hội, khẳng định Hội có bước phát triển mới cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nhanh chóng triển khai đưa Pháp lệnh CCB vào cuộc sống, đảm bảo chế độ chính sách , quyền lợi ưu đãi đối với CCB ngày một tốt hơn. Vai trò, vị thế, uy tín của Hội ngày càng được nâng cao; Hội CCB Việt Nam tiếp tục xứng đáng là một đoàn thể chính trị-xã hội, thành viên của MTTQ Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

PV: Đề nghị đồng chí cho bạn đọc Báo CCB Việt Nam biết về phương hướng, nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam trong nhiệm kỳ V.

Chủ tịch Trần Hanh: Chúng ta đã làm tốt thì trong nhiệm kỳ mới này cần làm tốt hơn. Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Ở trong nước, những thành tựu, kinh nghiệm của 25 năm đổi mới, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã tạo ra cho đất nước ta thế và lực mới. Tuy nhiên, nước ta đang đứng trước những thời cơ, vận hội và nguy cơ, thách thức lớn đan xen. Tình hình Hội ta trong những năm tới tiếp tục có những thay đổi về đội ngũ và chất lượng, đặt ra những vấn đề mới trong xây dựng và hoạt động của Hội 5 năm tới. Từ định hướng của Đại hội XI của Đảng, tình hình của đất nước và thực tiễn của Hội trong nhiệm kỳ qua, phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp của Hội trong nhiệm kỳ tới là:

Tiếp tục vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trung thành-đoàn kết-gương mẫu-đổi mới, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, tận dụng tối đa mọi nguồn lực để giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp. Tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; duy trì và mở rộng hoạt động đối ngoại; xây dựng Hội phát triển trưởng thành lên một bước; đổi mới, nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động, lấy chất lượng, hiệu quả làm mục tiêu; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Để đạt được những mong mỏi trên, rất cần sự đồng lòng, chung sức thực hiện của các cấp Hội và hội viên CCB trên cả nước, để chúng ta mãi mãi xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng và nhân dân.

PV: Xin cảm ơn Chủ tịch.

Lê Doãn Chiêu

(thực hiện)