Thời gian qua, trước sự tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, sự bất ổn định về chính trị ở một số quốc gia, nhất là khu vực Bắc Phi, Trung Đông; tình hình tranh chấp chủ quyền biển đảo ngày càng gay gắt; các thế lực thù địch triệt để lợi dụng các vấn đề “dân chủ”,”nhân quyền”, “dân tộc”,”tôn giáo” để đẩy mạnh các họat động chống đối, gây rối vào các thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII và đại biểu HĐND các cấp; khiếu kiện của nhân dân diễn ra phức tạp, giá cả thị trường tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng và đời sống của nhân dân, trong đó có hội viên CCB và cán bộ chiến sĩ trong LLVT nhân dân.

Sự phối hợp giữa Hội CCB và Bộ Quốc phòng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo. Cán bộ, chiến sĩ đã giúp đỡ nhân dân hàng triệu ngày công lao động xây dựng nông thôn mới; xây dựng và sửa chữa 1.390 bệnh xá, 8.938 phòng học, tổ chức 9,030 lớp xóa mù chữ với 62.733 học viên…Cán bộ, hội viên CCB phát huy kinh nghiệm, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phối hợp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho hơn 900 ngàn lượt chức sắc, chức việc tôn giáo, chủ tàu thuyền, già làng trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho hơn 1 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên, phổ cấp kiến thức quốc phòng, kể chuyện chiến đấu cho 15 triệu học sinh, sinh viên và các đối tượng khác. Ngoài ra còn phối hợp làm tốt chính sách hậu phương quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xóa đói giàm nghèo, xóa nhà dột nát…

10 năm phối hợp hoạt động đã thể hiện chủ trương đúng đắn, đổi mới với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, hiệu quả thiết thực. Thông qua đó đã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ đường biên, cột mốc, chủ quyền biển đảo, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội và các đơn vị quân đội. Nghị quyết liên tịch trong thời gian tới cần đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp đi vào chiều sâu, với quy mô, trình độ cao hơn.

Tô Kiều Thẩm