Đầu tiên, chi hội thành lập tổ dịch vụ vệ sinh môi trường, có 22 người, được trang bị xe bò, chổi, xẻng, ủng, quần áo, găng tay. Trong khu dân cư được chia thành nhiều điểm tập kết rác, trung bình từ 5 đến 8 gia đình một điểm. Tiền phí dịch vụ 6 - 8 nghìn đồng/hộ/tháng. Từ ngày có tổ dịch vụ vệ sinh môi trường do CCB làm chủ, đường làng, ngõ xóm của khu dân cư số 4 luôn sạch sẽ.

Với những kết quả đạt được, mô hình tổ dịch vụ thu gom rác thải của CCB khu dân cư số 4 được Đảng bộ, chính quyền thị trấn triển khai nhân rộng ra toàn địa bàn. Hiện nay, tất cả 9 khu dân cư của thị trấn Thanh Hà đều đã có tổ dịch vụ vệ sinh môi trường.

Cùng với việc xây dựng các tổ dịch vụ vệ sinh như vậy, Hội CCB thị trấn tích cực vận động gia đình hội viên làm hầm bi-ô-ga để xử lý phế thải của gia súc, gia cầm. 15 gia đình CCB đã có hầm bi-ô-ga. Ông Nguyễn Xuân Ca, hội viên CCB khu dân cư số 8 kể: Nhiều năm nay, gia đình ông thường nuôi 2 - 4 con lợn nái, 30 - 40 con lợn thịt và ngan, gà, vịt. Trước đây, chưa xây hầm bi-ô-ga, mùi phế thải của động vật ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình cũng như người dân xung quanh. Từ ngày có hầm chứa, tất cả phế thải của gia súc, gia cầm đều được đưa vào hầm xử lý, môi trường trở nên trong lành, nguồn nước thải gia đình ông tận dụng chăm sóc vườn cây ăn quả và 5 sào rau trồng quanh năm.

Ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội CCB thị trấn cho biết thêm: Bây giờ Hội CCB của thị trấn tham gia bảo vệ môi trường với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả nữa như kết hợp với một số hội, đoàn thể tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải…

DANH TRUNG