Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các thế hệ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Sáng 13-10, Tại T.P Nha Trang, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc trọng thể.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có ông Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các vị lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy Quân khu V, lãnh đạo các vụ của các ban xây dựng Đảng Trung ương.

Ông Nguyễn Khắc Định, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng hoa cho các Bà mẹ VNAH.

Về phía tỉnh Khánh Hòa dự khai mạc đại hội có các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Hồng Vân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các vị nguyên lãnh đạo tỉnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, lãnh đạo các đơn vị, địa phương và 348 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 44.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Khắc Định đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy đảng đã tập trung tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở thành công tốt đẹp. Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các cấp, các ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng đại hội, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Ông Nguyễn Khắc Định, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đọc diễn văn khai mạc.

Nhiệm kỳ vừa qua, vượt lên khó khăn, thách thức, bám sát định hướng của Trung ương, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Khánh Hòa đã  đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt những kết quả rất quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, nhưng cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế. Trước yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, Đại hội sẽ nghiêm túc kiểm điểm, đề ra các giải pháp phát huy ưu điểm và những kết quả đạt được, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, những thành tựu, một số hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và một số kinh nghiệm. Báo cáo cũng nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước”.

Đoàn chủ tịch Đại hội

Ông Nguyễn Khắc Toàn trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Nguyễn Tấn Tuân trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Dự thảo chương trình hành động đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực. Trong đó, về kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh, có 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm 26 nhiệm vụ trọng tâm; về xây dựng Đảng và bộ máy chính quyền các cấp, có 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm 10 nhiệm vụ trọng tâm.

Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội do ông Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu trình bày xác nhận 348 đại biểu chính thức dự đại hội đủ tư cách, có quyền và trách nhiệm trong đại hội theo quy định của Điều lệ Đảng. Theo đó, tổng số 348 đại biểu chính thức dự đại hội, gồm có 45 đại biểu là các Tỉnh ủy viên, 303 đại biểu được bầu từ 15 đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; 49 đại biểu nữ (chiếm tỉ lệ 14,1%); 16 đại biểu là dân tộc thiểu số (chiếm tỉ lệ 4,6%); 347 đại biểu có trình độ cao đẳng, đại học trở lên (chiếm tỉ lệ 99,7%); đại biểu cao tuổi nhất 68 tuổi (sinh năm 1952), đại biểu trẻ tuổi nhất 29 tuổi (sinh năm 1991). 100% đại biểu của Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những cố gắng, thành tích đạt được của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa trong nhiệm kỳ qua. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mục tiêu xây dựng Khánh Hòa giàu đẹp đã được quan tâm tích cực triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực, đưa tỉnh từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế động lực, và trung tâm du lịch lớn của khu vực và cả nước.

Tán thành với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh đề ra cho nhiệm kỳ tới, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh cần chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương để rà soát, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết mới về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, mở ra định hướng phát triển mới cho một thời kỳ mới với yêu cầu, mục tiêu cao hơn, giải pháp phù hợp hơn để tiếp tục đưa Khánh Hòa ngày càng phát triển. Tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm chất lượng và triển khai có hiệu quả quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng và quy hoạch cấp quốc gia làm cơ sở định hướng cho phát triển; tập trung phát triển công nghiệp, du lịch chất lượng cao và kinh tế biển, song song với đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh cần có giải pháp thực hiện mạnh mẽ và đột phá hơn nữa trong phát triển 3 vùng động lực là TP. Nha Trang, khu vực vịnh Cam Ranh và khu vực vịnh Vân Phong. Đồng thời, tỉnh cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp để cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, dịch vụ, cung ứng và chất lượng nguồn lao động để đón những luồng đầu tư mới từ nước ngoài dịch chuyển vào Việt Nam. Tỉnh cần tập trung chỉ đạo và ưu tiên đầu tư để phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - xã hội, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học  - công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển  kinh tế; đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để đảm bảo gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Khánh Hòa có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Do vậy, Khánh Hòa phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, cần tập trung hoàn thiện bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Khắc Định tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để bổ sung vào Nghị quyết đại hội, chương trình hành động; cụ thể hóa vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng nghe một số tham luận của đơn vị để làm rõ thêm các nội dung của Báo cáo chính trị và giải pháp để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội sẽ diễn ra hết ngày ngày 14-10.

Công Thi