Ngày 21/12, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 1548/QĐ-CTN về việc tặng quà một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo đó, mức quà 600 nghìn đồng tặng:

Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày Khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng).

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Mức quà 300 nghìn đồng tặng:

Người có công với cách mạng, gồm: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Mức quà 300 nghìn đồng còn dành tặng đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Theo quyết định, kinh phí này đã được bố trí trong Kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Tài chính, các cơ quan Nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Minh Thư