Ngày 2-7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức buổi họp báo công bố Quyết định về đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Xuất phát từ truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, kết quả thực hiện công tác đặc xá và tình hình thực tế công tác thi hành án phạt tù thời gian qua, căn cứ Điều 88, Điều 91 Hiến pháp năm 2013 và Luật Đặc xá năm 2018, theo đề nghị của Chính phủ ngày 30-6-2021, Chủ tịch nước CHXHCN đã ký Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá năm 2021.

Thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-2021). Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31-8-2021.

Về điều kiện được đề nghị đặc xá, Quyết định nêu rõ người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn được đề nghị đặc xá phải có đủ các điều kiện như: Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là một phần hai thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn, nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì thời hạn được giảm không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù; đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, nếu sau khi đã được giảm xuống tù có thời hạn mà tiếp tục được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì thời hạn được giảm sau đó không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù; Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự; đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, đã nộp án phí; đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác đối với người bị kết án phạt tù về các tội tham nhũng; khi được đặc xá không làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự…

Ngay sau buổi công bố quyết định, Hội đồng Tư vấn đặc xá và các cơ quan chức năng sẽ tổ chức các khâu để xét duyệt đề nghị đặc xá theo quy định của pháp luật và quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Các phạm nhân khi được đặc xá đợt này sẽ được hưởng các chính sách tái hòa nhập cộng đồng.

Trần Hoàng