Từ ngày 15-1, các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc chính thức áp dụng giá khám chữa bệnh (KCB) mới cho người không có bảo hiểm y tế (BHYT), hoặc không sử dụng các dịch vụ thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

Sau 1 tháng điều chỉnh Thông tư 39/2018/TT-BYT và chính thức có hiệu lực từ ngày 15-1, các cơ sở y tế sẽ chính thức áp dụng giá cho hơn 1.900 dịch vụ y tế theo mức lương cơ sở mới với nhóm người bệnh không có thẻ BHYT hoặc sử dụng các dịch vụ không nằm trong danh mục được quỹ BHYT chi trả.

So với quy định hiện nay, tại Thông tư 37/BYT, mức điều chỉnh giá khám bệnh, giá sử dụng giường tính theo ngày tăng bình quân hơn 10%; giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng hơn 3%.

Theo tính toán của các chuyên gia, với mức viện phí mới, có những dịch vụ người không thẻ BHYT sẽ phải chi trả tiền với số tiền rất lớn. Ví dụ: với dịch vụ PET/CT, nếu người bệnh có BHYT sẽ được quỹ BHYT thanh toán một phần theo quy định (tối đa 80%), ngược lại phải tự thanh toán 20,5 triệu đồng. Hay với dịch vụ chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang, người bệnh không có thẻ BHYT phải trả tới 6,6 triệu đồng...

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện cả nước có gần 83 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ trên 87% dân số; khoảng 13% dân số còn lại chưa tham gia. Việc thực hiện giá dịch vụ y tế mới cũng thêm phần khuyến khích người dân tham gia BHYT.

Quang Ly Ly