Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, các Phó thủ tướng Chính phủ, nhiều Bộ trưởng và thành viên Chính phủ cùng Đoàn đại biểu T.Ư Hội CCB Việt Nam do đồng chí Trần Hanh - Chủ tịch Hội dẫn đầu đã tham gia buổi lễ và ký kết Nghị quyết liên tịch cũng như Quy chế phối hợp hoạt động giữa hai bên . * * Phát biểu ý kiến sau lễ ký kết, đồng chí Trần Hanh - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã sơ bộ báo cáo với Thủ tướng và các thành viên Chính phủ về những công việc đã làm được của Hội CCB Việt Nam trong thời gian qua và chân thành cảm ơn Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, ngành đã luôn quan tâm giúp đỡ Hội CCB Việt Nam trong mọi lĩnh vực công tác suốt từ khi thành lập đến nay, giúp Hội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị- xã hội được giao và mong rằng, từ thời điểm này, khi có Quy chế phối hợp công tác thì sự phối hợp hoạt động giữa Chính phủ và Hội CCB Việt Nam sẽ ngày càng tốt hơn… Trong lời phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội CCB Việt Nam trong mọi mặt hoạt động Thủ tướng cho rằng, không phải bây giờ Chính phủ và Hội CCB Việt Nam mới có sự phối hợp hoạt động, nhưng từ nay có Quy chế chính thức thì sự phối hợp công tác giữa Chính phủ và Hội CCB Việt Nam sẽ càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Nhân dịp này, Thủ tướng đã chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ đến các CCB cả nước, chúc các CCB cả nước hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình, vươn lên trong cuộc sống và góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh… Nghị quyết liên tịch về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và T.Ư Hội CCB Việt Nam ra đời nhằm thực hiện mối quan hệ phối hợp công tác giữa Chính phủ và TƯ Hội CCB Việt Nam nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên theo quy định của pháp luật. Quy chế này gồm 13 điều, đi sâu vào các nội dung như tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước; Chính phủ chỉ đạo , tạo điều kiện thuận lợi để CCB và Hội CCB Việt Nam tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp đào tạo dạy nghề; tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, giải quyết các kiến nghị của CCB và Hội CCB Việt Nam; thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu đề xuất chế độ chính sách với CCB và Hội CCB Việt Nam; phối hợp thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của Chính phủ; bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất cho các hoạt động của T.Ư Hội CCB Việt Nam… Đây là những nội dung cụ thể, thiết thực nhằm đưa sự phối hợp hoạt động giữa Chính phủ và T.Ư Hội CCB Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả cao.

Tin và ảnh: LÊ DOÃN CHIÊU