Nhân dân Sài Gòn mừng chiến thắng.

Chiến thắng 30-4-1975, là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Của sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Bác Hồ kính yêu và Đảng ta, cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, của bạn bè quốc tế, của Nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ.

Có trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến đất nước hai miền chia cắt, chứng kiến những cảnh chết chóc, thảm khốc, mà kẻ thù gây ra, ta mới thấy được ý nghĩa vô cùng to lớn của chiến thắng 30-4-1975, mới cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hoà bình và sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Con đường mà cả dân tộc Việt Nam đã đi qua, để có ngày 30-4-1975, là con đường đầy máu và hoa. Niềm vui vỡ òa, nỗi đau lắng đọng. Vì thế, đối với người Việt Nam, ngày 30-4 còn mang một ý nghĩa đặc biệt cao cả. Đó là ngày đất nước sạch bóng quân xâm lược, non sông thu về một mối, dân tộc Việt Nam ca khúc khải hoàn.

Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã nêu rõ: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những chiến công chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại nhất của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế và có tính thời đại sâu sắc”.

Có những sự kiện lịch sử mà càng có độ dài lùi về thời gian, qui mô và tầm vóc của nó càng vĩ đại và lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng. Chiến thắng 30-4, đã chấm dứt 30 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam là một minh chứng cụ thể nhất. Nó mang lại niềm vui trọn vẹn cho cả dân tộc Việt Nam và Nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và CNXH ở nước ta. Thắng lợi đó chứng minh sức mạnh vô địch của đường lối chiến tranh nhân dân, là sức mạnh vô địch của sự đoàn kết của quân và dân ta ở cả hai miền Nam Bắc. Thắng lợi đó thể hiện rõ quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, đã thực hiện trọn vẹn mong ước thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu, “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”.

Đã gần một nữa thế kỷ trôi qua, mỗi khi giai điệu của bài hát “Đất nước trọn niềm vui” của cố nhạc sĩ Hoàng Hà, cất lên “Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay/ Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây/ Sài Gòn ơi/ Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng...”. Đã làm sống dậy khí thế hào hùng, tràn ngập niềm hân hoan tột cùng của cả dân tộc, trong ngày mừng vui đại thắng.

Kỷ niệm 48 năm (30.4.1975 - 30.4.2023) ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta tri ân đến nhân dân các nước anh em và bạn bè yêu chuộng hòa bình, tự do, công lý khắp năm châu. Tri ân đến những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những Người có công với nước. Hào khí của chiến thắng 30-4-1975, đã tiếp thêm sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng nhau chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, trở thành một hình mẫu trong công cuộc xây dựng, hiện đại hóa đất nước, tạo ra động lực to lớn đưa đất nước đi đến phồn vinh, giàu đẹp, tạo nên một dáng đứng Việt Nam tỏa sáng trên trường quốc tế.

Võ Hoàng Nam