Chi hội CCB bản Chôm Lôm  ra quân quyét dọn vệ sinh, chỉnh, nắn đường làng.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lộc Vĩnh Thương - Chi hội trưởng Chi hội CCB bản Chôm Lôm vui vẻ nói: “Chúng tôi rất phấn khởi vì Chi hội được chọn là điển hình của Hội CCB xã Lạng Khê báo cáo tại Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” huyện Con Cuông. Hơn thế, nay lại được chọn là tập thể điển hình tiên tiến của huyện Con Cuông đi dự và báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2019-2024 tới đây”.

Cũng theo Chi hội trưởng Lộc Vĩnh Thương, nét nổi bật để Chi hội CCB bản Chôm Lôm trở thành đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” là phong trào giúp nhau xóa nghèo, phát triển kinh tế và tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc... Qua đó, Chi hội góp phần làm thay đổi diện mạo một bản làng nông thôn miền núi.

Bản Chôm Lôm có 194 hộ với 876 nhân khẩu, có 100% là người dân tộc Thái, sống chủ yếu ở phía bờ bắc sông Lam. Chi hội CCB có 47 hội viên, trong đó có 9 đảng viên. Cán bộ, hội viên trong Chi hội luôn tích cực, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của Hội. Trong thực hiện phong trào ở bản Chôm Lôm, Chi hội CCB đứng ra đảm nhận một số phần việc cụ thể trong xây dựng Nông thôn mới, như: Bảo vệ môi trường; giữ gìn an ninh trật tự thôn, xóm; cai quản, bảo vệ khuôn viên văn hóa, thể thao bản, làng…

Trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Chi hội giúp nhiều hội viên thoát nghèo, nhiều hội viên vươn lên làm giàu và trở thành đơn vị đi đầu trong công tác giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Mỗi khi có hội viên gặp khó khăn, Chi hội vận động hội viên quyên góp ủng hộ bằng ngày công lao động và tiền, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển sản xuất kinh doanh vườn nhà, vườn rừng, xây dựng công trình phụ hợp vệ sinh... Nguồn vốn của Chi hội được duy trì trên 30 triệu đồng/năm, trong đó 70% tích lũy quỹ và 30% chi hoạt động như: Thăm hỏi, động viên khi hội viên đau ốm, bệnh tật và tổ chức tang lễ khi hội viên có hữu sự… Đến nay, Chi hội CCB bản Chôm Lôm không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; có 65,9% hộ khá giàu, 29,7% hộ trung bình khá.

Chi hội CCB bản Chôm Lôm luôn tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào ở địa phương như các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... Hội viên CCB luôn gương mẫu trong nuôi dạy con, cháu chấp hành tốt chính sách, pháp luật, không vi phạm và mắc các tệ nạn xã hội, đoàn kết xây dựng bản văn hóa. Hằng năm, qua bình xét công nhận Gia đình văn hóa, gia đình hội viên CCB luôn đạt tỷ lệ 100%, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Nông thôn mới.

Trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hội viên CCB là những người tích cực tham gia trong tất cả các cuộc vận động, cũng như các buổi hội họp và đóng góp nhiều ý kiến hữu ích cho làng bản. Có trên 95% hội viên tham dự các buổi họp các cuộc họp thôn; 6 hội viên trong “Tổ giữ gìn an ninh trật tự” tham gia tuần tra cùng Công an vào ban đêm trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Ngoài ra, hội viên CCB là thành viên trong các tổ hòa giải, xây dựng tình làng nghĩa xóm và cung cấp cho cơ quan chức năng nhiều nguồn tin có giá trị,.

Với những việc làm thiết thực, tại Hội nghị tổng kết phong trào thi dua “CCB gương mẫu” xã Lạng Khê, Chi hội CCB bản Chôm Lôm được UBND, Hội CCB huyện Con Cuông, UBND xã Lạng Khê tặng Giấy khen; nhiều cá nhân được các cấp Hội tặng Giấy khen giai đoạn 2019-2024.

Sao Băng