Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã và nằm trong chuỗi các hoạt động Tết Quân - Dân được phân công đảm nhận thực hiện.

Ngày 29/7/2020, hội cựu chiến binh xã Thạnh Mỹ Tây vừa phối hợp với hội cựu chiến binh huyện Châu Phú tổ chức lễ khởi công cất mới  căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên cựu chiến binh Nguyễn Văn Sức, ngụ ấp Bờ Dâu đang gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà có tổng diện tích gần 50 m2, gồm: nền lót gạch, sườn sắt, vách thiết, mái lợp tol v.v… ước tổng kinh phí xây cất khoảng 50.000.000 đồng.

Trong đó, nguồn hội cựu chiến huyện hỗ trợ là 40.000.000 đồng, số còn lại do Hội cựu chiến binh xã phối hợp tổ chức vận động xã hội hoá trong cán bộ hội viên và nhân dân ở địa phương đóng góp. Qua đây đã góp phần đảm bảo kinh phí cất và hoàn thành căn nhà cho hội viên cựu chiến binh Nguyễn Văn Sức, tạo điều kiện giúp cho gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Sức có chỗ ở ổn định,vượt qua khó khăn, tích cực phát triển kinh tế gia đình để vươn lên trong cuộc sống./.

PV