Hội CCB xã Gia Điền, huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) có 252 hội viên, sinh hoạt tại 10 chi hội trên 10 khu dân cư trong xã và luôn là lực lượng tích cực thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Hai năm trở lại đây, xã Gia Điền được giao làm điểm xây dựng nông thôn mới của huyện. Hội CCB xã mà trực tiếp là BCH Hội đã họp bàn, ra nghị quyết lãnh đạo các chi hội và hội viên ở các khu dân cư gương mẫu hưởng ứng phong trào này. Hội động viên hội viên tích cực thực hiện tất cả 19 tiêu chí, nhưng có trọng điểm tập trung vào những tiêu chí khó như: Vận động CCB và nhân dân hiến đất để phục vụ mở đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Được đông đảo CCB đồng tình hưởng ứng, hơn hai năm qua, các gia đình hội viên đã tự nguyện hiến gần 9.000m2 đất các loại và hơn 300 cây lấy gỗ, cây ăn quả. Có gia đình hội viên sau khi hiến hơn 600m2 đất, phải di chuyển làm lại nhà, vẫn vu vẻ chấp hành. Hội còn là đoàn thể xung kích vận động gia đình mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất kinh tế nông nghiệp, mở rộng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp chế biến nông lâm sản. Trong quá trình thực hiện, Hội chú ý làm tốt công tác sơ kết, nêu gương người tốt, việc tốt để cổ vũ nhân lên, như hội viên Nguyễn Văn Quán ở Chi hội 2 về làm hầm Pi-ô-ga, hội viên Lê Công Hiếu ở Chi hội 5 mở xưởng may giải quyết việc làm cho hơn 20 lao động, hội viên Nguyễn Văn Bột ở Chi hội 6 về xây dựng gia đình văn hóa… Nhờ tuyên truyền rộng rãi những điển hình như vậy, đã lôi cuốn đông đảo CCB và nhân dân làm theo, nhất là việc hiến đất, tổng cộng đã hiến hơn 15.000m2 đất các loại, phát triển thêm hơn 70 hầm bi-ô-ga, hàng chục xí nghiệp bóc gỗ, chế biến chè, CLB nuôi ong, cửa hàng sửa chữa cơ khí và dịch vụ, góp phần thực hiện hiệu quả chuyển đổi cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho nhân dân. Đồng thời tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương giao cho, Hội CCB xã càng tích cực triển khai các mặt công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu với chất lượng hàng năm đạt 90% trở lên.

Bài và ảnh: LÊ HANH