Quán triệt Nghị quyết số 26-NQ-T.Ư ngày 5-8-2008 của BCH T.Ư Đảng khóa X về “Nông nghiệp, nông thôn, nông dân”, Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”, Nghị quyết liên tịch số 1.409 ngày 14-5-2010 giữa Bộ NN-PTNT và Hội CCB Việt Nam giai đoạn 2011-2015, cùng các nghị quyết của cấp uỷ địa phương, Hội CCB tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Sở NN – PTNT và Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh đã họp ký kết chương trình phối hợp hoạt động chung

Chương trình bám sát 19 tiêu chí và các nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới; đề cập tới các biện pháp phát huy cao vai trò lực lượng 5 vạn hội viên CCB và 2 vạn CQN đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương như thế nào? Gắn phong trào “CCB gương mẫu” với “Chương trình xây dựng nông thôn mới” ra sao và trước hết sẽ tổ chức Hội thi “Chi hội trưởng giỏi trong tuyên truyền tổ chức phối kết hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới” ở các cấp Hội cho thật sôi nổi…

Về nhiệm vụ cụ thể, hai ngành Nông nghiệp và Hội CCB cùng đề cập rõ một số công việc như vận động hội viên CCB mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, dồn điền đổi thửa, đầu tư mở rộng sản xuất, ứng dụng KHKT, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, chọn cây trồng, vật nuôi thích hợp với địa phương, chú trọng khâu chế biến sản xuất nông sản, hàng hóa có khả năng cạnh tranh trong nước và xuất khẩu, chú trọng duy trì nghề nuôi trồng thủy sản, hải sản, chế biến và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mặt nước có hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi để hội viên CCB các cấp được tham gia các chương trình, dự án kinh tế, dự án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, được nhận khoán nuôi trồng rừng, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản, phát triển gia trại, trang trại nông lâm kết hợp, góp phần cùng với địa phương tạo vùng sản xuất an toàn, tích cực tham gia các chương trình mục tiêu nước sạch, chỉnh trang lại nơi ăn ở, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, tăng cường xây dựng bể bi-ô-ga, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn sạch sẽ, gọn gàng, hợp vệ sinh; tiếp nhận tiến bộ KHKT trong sản xuất, kinh doanh, phối hợp tổ chức nâng cao năng lực, trình độ cho hội viên ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, các giống mới có chất lượng cao; nhân rộng mô hình có hiệu quả, phối hợp nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành các chế độ, chính sách mới, tạo điều kiện để CCB hoạt động và phát triển kinh tế; tích cực cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương ở cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ phản biện xã hội, giám sát cộng đồng, bảo đảm công trình xây dựng hạ tầng cơ sở có chất lượng, giảm đơn thư khiếu kiện đông người đến mức thấp nhất, đặc biệt không có CCB tham gia khiếu kiện đông người…

VŨ ANH TUẤN