Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam thăm trang trại của CCB Lê Xuân Tế (T.P Đồng Hới) năm 2020.

Năm 2016, tỉnh Quảng Bình có 2.364 hộ CCB nghèo, chiếm 4,42%, đến nay chỉ còn 894 hộ nghèo, chiếm 1,65%. Số hộ khá, giàu liên tục phát triển, năm 2016 có 18.748 hộ khá và giàu, đến nay đã tăng lên 33.349 hộ (tăng 26%). Trong năm 2020, có 592 hộ được các cấp Hội công nhận danh hiệu “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi”. Hội có 33/151 xã, phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo. Đi đôi với xóa nghèo, các cấp Hội luôn chú trọng đến công tác chống tái nghèo; tạo điều kiện cho những hộ mới thoát nghèo, cận nghèo vay vốn và tham gia các dự án như nuôi bò, nuôi gà đồi, trồng cây công nghiệp, nuôi ong lấy mật… Kết quả đó được thể hiện trong báo cáo tại Hội nghị tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội CCB tỉnh giai đoạn 2016-2021 vừa được tổ chức.

Hội nghị đánh giá: Trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự cố môi trường biển và thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng, song các cấp Hội đã vận động hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Phong trào đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần phát triển KTXH của địa phương.

Để nâng cao kiến thức về sản xuất, kinh doanh (SXKD) cho hội viên, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực phối hợp mở 180 lớp tập huấn về nâng cao kiến thức phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững cho 8.220 lượt cán bộ, hội viên; kết hợp tổ chức cho cán bộ tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình SXKD giỏi của CCB.

Hội luôn chú trọng huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, hỗ trợ hội viên phát triển SXKD. Đến nay, tổng các nguồn vốn vay đạt trên 675 tỷ đồng, tăng 75,36% so với năm 2016. Hội tham gia thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo bền vững và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo; chú trọng nhân rộng mô hình giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, miền núi. Các cấp Hội đã chủ động điều tra, rà soát hộ gia đình CCB nghèo và cận nghèo, nắm bắt nguyện vọng của hội viên để xây dựng mô hình và cách thức giúp đỡ phù hợp; cung cấp thông tin, phổ biến, hướng dẫn cho CCB nắm bắt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về vốn cho người nghèo. Tùy theo tiềm năng, thế mạnh và xu hướng phát triển của từng địa phương để định hướng cho hội viên chuyển đổi ngành nghề, phát triển các mô hình mới như trang trại kết hợp với du lịch, dịch vụ, nhận trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; chăn nuôi và đánh bắt hải sản.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất lợi, 5 năm qua, các cơ sở kinh tế do CCB làm chủ vẫn đứng vững, ổn định và có bước phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Đến nay, Hội CCB tỉnh có 124 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 34 HTX, 34 tổ hợp tác sản xuất, 80 trang trại, 212  gia trại và 983 hộ kinh doanh, giải quyết việc làm cho 8.651 lao động. Câu lạc bộ Doanh nhân CCB tỉnh và các Câu lạc bộ CCB sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện đã tạo mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Các mô hình HTX, tổ hợp tác do CCB làm chủ đã góp phần thúc đẩy kinh tế hộ gia đình, tạo mối liên kết, hợp tác giữa các gia đình CCB và xã viên, giữa HTX, tổ hợp tác với các doanh nghiệp, góp phần gia tăng sản lượng hàng hóa. Điều đó cũng tham gia tích cực vào việc tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần giúp nhiều hộ thoát nghèo, ổn định đời sống.

Các cơ sở SXKD của CCB kịp thời nắm bắt cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư; tăng cường liên doanh, liên kết; mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào SXKD. Điển hình có CCB Nguyễn Văn Quy, Nguyễn Xuân Thiết, Trần Văn Chiến, Trương Quốc Hùng, Nguyễn Thị Bình, Cao Xuân Đố, Lê Xuân Tế, Nguyễn Nam Quang, Lê Thanh Sơn, Trần Văn Phú có doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm.

Khi SXKD có hiệu quả, các cấp Hội thường xuyên quan tâm, giúp đỡ CCB có hoàn cảnh khó khăn. Động viên, hỗ trợ cán bộ, hội viên khi đau ốm, hoạn nạn. Bằng sự đóng góp của cán bộ, hội viên, cùng sự kết nối của các cấp Hội với các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm, đã hỗ trợ 8,56 tỷ đồng để xây dựng 252 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, tạo điều kiện cho hội viên ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.

Những kết quả đạt được về nhiệm vụ giảm nghèo, phát triển kinh tế 5 năm qua của Hội CCB tỉnh Quảng Bình được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao. Có 21 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được T.Ư Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh khen thưởng. Thời gian tới, Hội CCB tỉnh đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội CCB các cấp.

  Xuân Vui