Những năm qua, các cấp Hội CCB tỉnh Long An chủ động xây dựng nhiều mô hình phù hợp, góp phần tích cực làm giảm tai nạn giao thông trong cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Đặc biệt là mô hình “Tổ tự quản ATGT”.

Tỉnh Hội xây dựng được 816 tổ với 4.016 hội viên tham gia. Các “Tổ tự quản ATGT” xã, thị trấn trực tiếp tham gia giải quyết 518 vụ, việc xảy ra trên địa bàn. Hội CCB các huyện, thị, thành phố cũng có nhiều mô hình mới như: “Đoạn đường tự quản”, “Đường quê an toàn”, “Xây cầu làm đường giao thông nông thôn”. Nhiều mô hình đạt hiệu quả cao như: “Thắp sáng đường quê” của huyện Hội Châu Thành; CCB hiến đất làm đường giao thông nông thôn của huyện Hội Thạnh Hóa. CCB Nguyễn Văn Nước ở huyện Thủ Thừa ủng hộ 215 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn; CCB Nguyễn Văn Tấn ở huyện Hội Bến Lức, ủng hộ 45 triệu đồng xây cầu bê tông qua kênh; mô hình “4 không” của Hội CCB huyện Tân Trụ; “Bến đò an toàn” của các huyện Hội Đồng Tháp Mười...  

Trong 5 năm (2013-2018), hội viên và gia đình hiến 59.691m2 đất các loại, trị giá trên 50 tỷ đồng; đóng góp trên 2,8 tỷ đồng và trên 6.000 ngày công để làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Hội có 21 tập thể, 162 cán bộ, hội viên tiêu biểu thực hiện tốt mô hình “Tổ tự quản ATGT”, được T.Ư Hội, Ủy ban ATGT quốc gia, UBND và tỉnh Hội cùng các huyện Hội khen thưởng.

Huỳnh Đảm