CCB phường Thanh Sơn, T.P Uông Bí tuần tra bảo vệ khu dân cư

Cùng với thường xuyên phối hợp với các đoàn thể quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương, Hội CCB T.P Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh còn làm tốt công tác tư tưởng, động viên CCB tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân. Đã có 456 cán bộ, hội viên CCB đảm nhận nhiệm vụ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu và cán bộ MTTQ các cấp; 41 CCB được bầu làm đại biểu HĐND, 516 CCB tham gia hoạt động ở 30 tổ an ninh tự quản, 20 CCB tham gia quản lý bảo đảm an toàn trên 5 cổng trường học và 15 CCB đảm nhận gác chắn bảo đảm an toàn ở 3 trạm gác trên hệ thống đường tầu hoả qua địa bàn thành phố.

Nhiều tổ chức Hội cấp đã triển khai mô hình CCB phản bác những luận điệu xuyên tạc, phản động, theo tinh thần Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”. Với quan điểm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ nhân dân, hàng trăm CCB tham gia các tổ hoà giải ở địa bàn các khu dân cư đã và đang làm tốt nhiệm vụ, đem lại lòng tin trong dân.

Đinh Quang Huy