Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp trao bằng khen cho các hội viên CCB đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Trong hai ngày 21-22/8, Hội CCB tỉnh Nghệ An đã tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014 – 2019 tại hai huyện Quế Phong và Quỳ Hợp.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh, UVTV Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An thay mặt Tỉnh Hội cùng với lãnh đạo hai địa phương trên đã về dự chỉ đạo hội nghị.

Ngày 21/8, Hội CCB tỉnh Nghệ An đã có mặt tại huyện Quế Phong dự chương trình tổng kết phong trào thi đâu CCB gương mẫu giai đoạn 2014 – 2019 tại địa phương này

Ngày 21-8, chương trình tổng kết đã được diễn ra tại huyện Quế Phong. Qua báo cáo tổng kết thì trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” Hội CCB huyện Quế Phong đã làm tốt các nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ chính trị tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; giúp nhau xóa đói giảm nghèo.

Các cá nhân trong Hội cũng đã xây dựng được 3 doanh nghiệp, 161 trang trại, gia trại sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả thu hút tạo việc làm cho hơn 300 lao động có thu nhập ổn định.

Phong trào xây dựng nông thôn mới có 150 hộ gia đình CCB hiến 6.200m2 đất, đóng góp 1.700 ngày công xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn; quyên góp ủng hộ gần 400 triệu đồng, 2000 ngày công xóa được 39 nhà tranh tre, dột nát cho hội viên CCB nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh, UVTV Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An thay mặt Tỉnh Hội phát biểu chúc mừng và đánh giá hoạt động tại các địa phương.

Với những kết quả và thành tích đạt được, 5 năm qua Hội CCB huyện Quế Phong được Trung ương Hội tặng Bằng khen: 10 tập thể, 15 cá nhân. Được Tỉnh hội tặng Bằng khen: 139 tổ chức Hội cơ sở, 235 cá nhân được lãnh đạo các cấp khen thưởng. Tại hội nghị, 4 tập thể, 12 cá nhân được BCH Hội CCB huyện Quế Phong tặng giấy khen.

Ngày 22-8, tại chương trình tổng kết tại Hội CCB huyện Quỳ Hợp hội nghị cũng đã bầu 6 đại biểu đi dự Hội nghị CCB gương mẫu do Hội CCB tỉnh tổ chức trong thời gian tới.

Hiện tại Hội CCB huyện có 27 hội cơ sở, 297 chi hội với 5780 hội viên, tăng gần 877 hội viên so với năm 2009. Hội CCB huyện Quỳ Hợp luôn trọng tâm phát triển chương trình xóa đói giảm nghèo và chính sách xã hội giúp đỡ các hội viên nên 2982 lượt hội viên vay vốn với tổng số tiền là hơn 90 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có nguồn vốn nội lực cho nhau vay trên 2 tỷ đồng.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua CCB gương mẫu Hội CCB huyện Quỳ Hợp đã có 1.700 hội viên có trang trại làm kinh tế tổng hợp, trong đó kinh doanh dịch vụ là 96 mô hình, 127 hội viên mở công ty TNHH,  góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ đói nghèo của các địa phương. Hiện nay tỷ lệ hộ CCB khá giàu toàn huyện Quỳ Hợp chiếm đến 80% và hộ trung bình chỉ còn 13,5%.

Ngoài ra Hội CCB từ huyện đến cơ sở còn tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới.Đến nay toàn huyện có 1.385 hội viên tự nguyện hiến đất với diện tích gần 58.000m2, hơn 10.700 m2 tường táp lô, chặt bỏ nhiều cây cối có giá trị và tham gia 1.263 ngày công lao động để xây dựng NTM. Toàn huyện hiện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, Thị trấn Quỳ Hợp đạt chuẩn đô thị văn minh.

Những năm qua, Hội CCB huyện Quỳ Hợp liên tục đạt đơn vị trong sạch vững mạnh và xuất sắc đã được Trung ương Hội, UBND Tỉnh Nghệ An tặng 2 bằng khen. Hội CCB Tỉnh, UBND huyện nhiều giấy khen và phần thưởng khác.

Tại các buổi tổng kết chương trình Thiếu tướng  Nguyễn Đình Minh, Chủ tịch hội CCB tỉnh Nghệ An cũng đã chúc mừng và căn dặn các đơn vị:  “Ngoài những thành tích đã đạt được cũng cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để đẩy mạnh các phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Giữ vững là đơn vị liên tục đạt trong sạch vững mạnh và xuất sắc, luôn sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”xứng đáng là lực lượng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ XHCN, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Chính quyền và lòng yêu mến, kính trọng của nhân dân”.

Xuân Hòa