Khu dân cư Minh Bột, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì có hơn 400 hộ và hơn 1300 khẩu, có hai đường quốc lộ chạy qua, là điều kiện phát triển kinh tế, nhưng vấn đề ô nhiễm môi trường cũng phức tạp.

Trước tình hình trên chi hội CCB đã thành lập tổ thu gom rác thải, gồm hai hội viên cùng hai con em hội viên tham gia, có sự đóng góp kinh phí để mua xe chở rác và tiền trả công của công nhân.

Từ năm 2005 đến nay, mỗi ngày 2 xe thu rác gần 6m3 rác thải, chi hội đã góp phần làm sạch môi trường ở khu dân cư và giải quyết việc làm cho 4 lao động

Công tác Hội