Làm theo anh Khoát, tất cả 9 hộ gia đình CCB (100% trong diện giải tỏa) đều tình nguyện hiến đất, hộ ít nhất 10m2, hộ nhiều lên tới 60m2 cùng hàng loạt công trình, hoa màu trên đất. Noi gương Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương, tất cả 29 hộ dân khác (100% trong diện giải tỏa) không phải là gia đình CCB đồng loạt hiến đất cho thôn tổng cộng gần 700m2 đất cùng những công trình, hoa màu trên đất của họ, để thôn tiến hành thi công trường.

Đến được những quyết định tình nguyện hiến đất làm đường như vậy không riêng anh Khoát mà nhiều đồng đội cũng như bà con khác đã phải trải qua nhiều trăn trở, tự đấu tranh với mình, dẹp bỏ những dằn vặt riêng tư phục vụ lợi ích của công cộng dân cư trong thôn. Anh Khoát chia sẻ: “Ngoài làn da đến lần thịt nhưng nếu ai cũng tiếc và đòi hỏi bồi thường thì địa phương lấy đâu ra đáp ứng nổi. Đành phải hy sinh cho cái chung lớn hơn thôi!”

Công tác Hội