Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đã tác động xấu đến kinh tế nước ta. Kinh tế trong nước suy giảm, sản phẩm hàng hoá làm ra khó tiêu thụ, xuất khẩu khó khăn, các hoạt động dịch vụ, du lịch nói chung và CCB nói riêng cũng gặp nhiều khó khăn, tình hình thiếu việc làm, những người lao động từ các khu công ghiệp, người đi xuất khẩu lao động trở về đều đổ dồn về nông thôn hy vọng kiếm việc làm nhưng đất đai đã bị thu hồi phục vụ các dự án, khu công nghiệp, dự án sân gôn, dự án treo… càng gây thêm bức xúc về việc làm, thu nhập giảm, đời sống nhân dân trong đó có CCB càng khó khăn, tình hình thiên tai dịch bệnh, biến đổi của khí hậu toàn cầu ngày càng diễn biến phức tạp. Song bên cạnh những khó khăn, thách thức, vẫn có những thuận lợi và cơ hội có thể khai thác để phát triển đó là:
Môi trường chính trị - xã hội nước ta ổn định, Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp, chính sách ưu đãi vay vốn… tạo điều kiện thuận lợi cho người sản xuất, vay vốn để đầu tư cho sản xuất, kinh doanh; tiềm năng tăng trưởng kinh tế nước ta vẫn còn lớn; thị trường nội địa có nhu cầu đa dạng về hàng hoá dịch vụ; nguồn vốn trong dân cho đầu tư còn nhiều chưa huy động hết; giá vật tư nguyên liệu, máy móc, thiết bị trên thị trường thế giới đang xuống thấp, trong khi nhu cầu phát triển trong nước ta lại rất lớn; các nhà đầu tư và tài trợ nước ngoài vẫn tin tưởng vào triển vọng phát triển của nước ta và coi Việt Nam là điểm đến an toàn và hấp dẫn. Đối với CCB còn có thuận lợi là sức mạnh về ý chí, tinh thần, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”… nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, là tinh thần đồng chí, đồng đội giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như khi ra trận. Sức mạnh của ý chí tinh thần đang được khơi dậy chắp cánh cho CCB trên mặt trận mới, không lùi bước trước khó khăn thách thức, biết gồng mình lên chống đỡ, biết vượt qua bằng sức mạnh của chính mình làm cho thách thức sẽ không biến thành sức ép và lực cản. Nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, biến thách thức thành cơ hội, biến cơ hội thành hiện thực phát triển sống động, đó là bản lĩnh của CCB đã từng được tôi luyện, thử thách và trưởng thành trong qúa trình đấu tranh cách mạng, qua khói lửa chiến tranh ác liệt, đó cũng là những bài học quý giá mà CCB rút ra được từ thực tiễn phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, xoá đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp trong những năm qua. Đặc biệt trong năm 2008, các cấp Hội CCB đã quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội , các giải pháp của Chính phủ; chủ trương và sự chỉ đạo của địa phương về kiềm chế lạm phát, về ngăn chặn suy giảm kinh tế. CCB đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Các cấp Hội đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững; trong điều kiện bị tác động xấu của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, đã tập trung chỉ đạo CCB đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, trang trại; chỉ đạo các doanh nghiệp, công ty, HTX do CCB làm chủ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh của CCB tranh thủ các nguồn vốn vay ưu đãi, chính sách kích cầu của Chính phủ để đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở dạy nghề đào tạo nguồn nhân lực… hướng vào khai thác mở rộng thị trường nội địa, giữ ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, duy trì làm hàng xuất khẩu truyền thống, có lợi thế… đồng thời chuẩn bị các điều kiện “đón đầu” khi kinh tế phục hồi. Tuy có nhiều khó khăn, các Tỉnh, Thành hội đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về giảm nghèo hằng năm, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội với địa phương, tiến hành nhiều hoạt động tình nghĩa, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ngăn chặn suy giảm kinh tế.

Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng