Tháng 7-2014, Hội CCB xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, thành lập Câu lạc bộ CCB phòng chống tội phạm, với 267 thành viên, nhiệm vụ là phối hợp với công an tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội khác.
Câu lạc bộ định kỳ hằng tháng tổ chức tuyền truyền trong nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháo luật của Nhà nước, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tình hình an ninh trật tự, thủ đoạn của các loại đối tượng vi phạm pháp luật. Động viên hội viên và nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; nâng cao tinh thần trách nhiệm, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tích cực tham gia quản lý người thân trong gia đình không để vi phạm pháp luật.
Gần một năm hoạt động, câu lạc bộ tổ chức được 25 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật với gần 400 lượt hội viên tham gia. Câu lạc bộ và hội viên CCB cung cấp 15 nguồn tin có liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng công an xử lý 2 tụ điểm đá gà ăn tiền, đánh bạc; giải quyết 3 vụ gây rối trật tự công cộng. Đồng thời CLB nhận quản lý, giáo dục 37 đối tượng tiền án, tiền sự và nhận giúp đỡ 21 đối tượng sửa chữa tiến bộ…
Qua hoạt động, các CCB đã phát huy được truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, quản lý con cháu không vi phạm pháp luật, vai trò gương mẫu đi đầu trong nhân dân. Nhất là trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng địa phương vững mạnh về an ninh quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Long Giang