Các chế độ chính sách đối với CCB, Hội CCB đã được các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong CCB. Tuy nhiên, cũng còn những tồn tại nổi lên gây bức xúc trong CCB và dư luận xã hội như việc thực hiện chính sách với nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin, mặc dù đã được Chính phủ chỉ đạo và kết luận giao cho các bộ có chức năng chỉ đạo hướng dẫn (Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế…) tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để chính sách đi vào cuộc sống, nhưng đến nay các bộ được Chính phủ giao nhiệm vụ vẫn chưa triển khai được càng làm cho nỗi đau da cam và sự bức xúc tăng lên. Việc thực hiện chính sách đối với cán bộ Hội CCB ở cơ sở cũng còn nhiều bất cập, cần sớm được quan tâm chỉ đạo tháo gỡ như việc thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP còn nhiều bất hợp lý cần được xem xét điều chỉnh.

Việc thực hiện Nghị định 57/2011/NĐ-CP về phụ cấp công vụ nay là Nghị định 34/2012/NĐ-CP đã được hầu hết các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện đầy đủ đối với CCB theo đúng nghị định của Chính phủ (53/63 tỉnh, thành) chỉ còn lại 10 tỉnh, thành phố là chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ với CCB là các tỉnh Sơn La, Đắc Lắc, Cần Thơ, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang. Tại sao cùng một nhà nước, cùng một chính sách mà có tỉnh thực hiện, có tỉnh lại không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không thống nhất; trong cùng một tỉnh có huyện thực hiện, có huyện không thực hiện, người được hưởng thì phấn khởi, người không được hưởng thì bức xúc đặt ra nhiều câu hỏi. Những tồn tại trên Hội CCB Việt Nam đã nhiều lần báo cáo lên Chính phủ và các bộ, ngành để chỉ đạo thực hiện thống nhất. Trong tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 150/2006/NĐ-CP, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận: Các bộ, ngành, địa phương cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm chăm lo đối với CCB, những người đã hi sinh xương máu trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, có nhiều công sức đóng góp cho đất nước, phải đảm bảo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với CCB và Hội CCB theo đúng quy định của Nhà nước; đối với các địa phương chưa thực hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ làm công tác Hội CCB phải thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ.

Kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ là sự nhắc nhở trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc quan tâm chỉ đạo thực hiện các chính sách với CCB và Hội CCB, là căn cứ pháp lý để các cấp Hội làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành thực hiện đầy đủ các chính sách với CCB và Hội CCB.

Phạm Hữu Bồng