Hai căn nhà trên được xây dựng bán kiên cố, diện tích sử dụng 40m2, trị giá 132 triệu đồng, do Công ty cổ phần Him Lam hỗ trợ 100 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp.

NGUYỄN VĂN SƠN

HÀ  NAM: Tích cực tham gia các quỹ nhân đạo

Tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu, Hội CCB huyện Thanh Liêm (Hà Nam) đã tổng hợp được: 5 năm qua hội viên toàn huyện đã ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo được 288.566.000 đồng, trong đó ủng hộ quỹ vì người nghèo 60.990.000 đồng; ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa 28.370.000 đồng; ủng hộ quỹ chất độc da cam: 14.120.000 đồng; ủng hộ quỹ khuyến học 28.393.000 đồng; ủng hộ quỹ thiên tai: 62.861.000 đồng và ủng hộ quỹ trẻ thơ: 33.832.000 đồng.

NGUYỄN THUỘC

TP VINH: Xây nhà tặng hội viên giáo dân

Vợ chồng CCB giáo dân Nguyễn Văn Lưu, Trần Thị Nhị đều tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước trước 30-4-1975; nay ở khối 1, phường Cửa Nam, thuộc diện hộ nghèo, không có chế độ, có một con bị tàn tật. Hội CCB thành phố Vinh đã quyên góp được 45 triệu đồng, doanh nhân CCB Nguyễn Thủ Thường ủng hộ 5.000kg xi măng và hội viên trong khối giúp 100 ngày công để xây lên ngôi nhà cấp 4 tặng vợ chồng hội viên này.

HOÀNG KIM THẤT

NGUYỄN VĂN SƠN- NGUYỄN THUỘC - HOÀNG KIM THẤT