Do trồng kịp thời vụ, lại áp dụng KH-KT gieo trồng và chăm sóc, nên đậu lên đều và lai quả, thu hoạch bình quân 50 kg/1 sào. Kết quả, Hội thu được gần 20 tấn đậu tương khô, bán với giá 50.000đ/ 1 kg. Thu gần 100 triệu đồng, trừ chi phí mua hạt giống phân bón và công gieo trồng, Hội còn lãi hơn 20 triệu đồng đưa vào quĩ hoạt động thường xuyên. Vụ tới đây, Hội dự kiến sẽ động viên cán bộ, hội viên trồng tập trung từ 40 đến 50 mẫu đậu tương. Được biết, Hội CCB xã Văn Bình là một trong số các cơ sở đi đầu trong công tác xóa nghèo làm giàu của Hội CCB huyện Thường Tín, tích cực giúp nhau sản xuất kinh doanh. Hội có 319 hội viên sinh hoạt ở 3 chi hội, thì có đến 73% gia đình hội viên khác và giầu, chỉ có 2 hộ nghèo.

CP