Cô nhân viên để bịch đồ và 40.000 đồng tiền thừa trên quầy rồi sang bàn bên làm việc khác. Lúc nhận đồ và 40.000 đồng, ông liền gọi và nói với cô bán hàng “Sao cháu trả tiền thừa cho bác nhiều vậy, bác chỉ dư 4.000 đồng thôi”.
Cô bán hàng cảm ơn nhận lại 40.000 đồng và trả lại cho ông số tiền dư rồi nói: “Có người là họ đi luôn rồi bác ạ…”. Ông nhận bịch đồ từ tay người bán hàng thủng thẳng trả lời: “Bộ đội phải thế chứ”.
Trước đó, hôm đầu tuần tôi cũng chở ông đi mua cờ. Bà bán hàng đưa thừa 165.000 đồng. Bố tôi trả lại cho bà. Nhận lại số tiền từ tay ông bà nói với theo “Sao có người tốt vậy”. Thế là trong tuần đã 2 lần bố tôi không lấy tiền trả nhầm của người khác. Ông trả lời: “Một trong 10 lời thề của bộ đội là không lấy cái kim sợi chỉ của dân”.
Tôi im lặng và thầm tự hào bố mình là CCB, với gần 30 năm là Bộ đội Cụ Hồ. Những suy nghĩ việc làm của ông là tấm gương để chúng tôi học tập, noi theo.
Vũ Tiến Mạnh