Chuyên gia truyền đạt nội dung hội nghị tập huấn

Chiều 11-11, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc. Dự hội nghị có hơn 60 đại biểu đại diện lãnh đạo và chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phía Bắc; Cán bộ làm công tác đối ngoại tại các Bộ, ban, ngành; Cán bộ làm công tác thông tin đối thoại thuộc TP Hà Nội; Phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông Hồ Hồng Hải cho biết, Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia đã xác định “Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; dựa vào dân, lấy dân làm gốc “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”.

Để có cơ sở tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại về xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1191/QĐ-TTg về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thực hiện Quyết định nêu trên của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1551/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Kế hoạch triển khai các nội dung cụ thể của Quyết định số 1191.

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy cần đặc biệt quan tâm đến công tác phổ biến chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ biên giới Tổ quốc, nhất là đối với các đối tượng là cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên - những người đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến pháp luật, chính sách thông qua công việc, bài viết, phóng sự của mình để lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu được bà Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao và Đại tá Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giới thiệu các nội dung về: Tình hình biên giới, lãnh thổ từ đầu năm 2021 đến nay và chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ; tình hình thực thi và triển khai pháp luật của Bộ đội Biên phòng ở biên giới và tình hình thực hiện của Nhân dân.

Thông qua buổi tập huấn, các đại biểu nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giải quyết dứt điểm vấn đề biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới; Việc hoàn thành xây dựng đường biên giới rõ ràng, chính xác, hiện đại, có giá trị pháp lý đối với sự phát triển của mỗi nước và hòa bình, ổn định của khu vực; Tình hình thực hiện pháp luật tại các tỉnh có đường biên giới trong thời gian vừa qua.

Võ Hóa