Toàn bộ số tiền trên được trích từ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của Bộ Quốc phòng do cán bộ, chiến sĩ toàn quân tự nguyện quyên góp. Cùng với việc hỗ trợ 3 tỷ đồng để Hội CCB Việt Nam xây nhà tình nghĩa tặng hội viên nghèo, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Chiến dịch 12 ngày đêm Hà Nội - "Điện Biên phủ trên không", Bộ Quốc phòng cũng cấp cho Quân chủng Phòng không-Không quân 1,2 tỷ đồng triển khai xây dựng 20 nhà tình nghĩa tặng các CCB đã trực tiếp tham gia chiến dịch trên, hiện khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cũng sẽ cấp kinh phí và giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng triển khai xây dựng 930 căn nhà tình nghĩa tặng các đối tượng theo quy định. Toàn bộ số căn nhà tình nghĩa được xây dựng trên nằm trong Chương trình triển khai xây dựng 1000 căn nhà tình nghĩa năm 2012 theo chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Theo đó, Bộ Quốc phòng chỉ đạo: Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung sức lãnh đạo, triển khai chặt chẽ, lựa chọn đúng đối tượng; đồng thời huy động sự tham gia đóng góp của các cấp, các ngành bảo đảm chất lượng các công trình, góp phần nâng cao đời sống cho các đối tượng còn khó khăn về nhà ở, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm công bằng xã hội... Hải Anh (TH)